Afname patiënteninstroom Diakonessenhuis

Dagblad Suriname verneemt uit betrouwbare bronnen dat er sprake is van minder opnamen van patiënten in het Diakonessenhuis. Huisartsen verwijzen patiënten niet meer naar het Diakonessenhuis voor specialistische behandeling of opname. Deze verminderde opname houdt verband met de acties van de medische specialisten in dit ziekenhuis. ‘Het beraad van de specialisten betreft een terugtredende zorg voor wat de poliklinische patiënten betreft’, zegt de neuroloog Julian Pengel. In het Diakonnessenhuis worden op jaarbasis tussen de 8.000 en 9.000  patiënten opgenomen. Dat is circa tussen de 20 en 25 opnamen per dag. Het verbaast Pengel niet dat de opname van patiënten is afgenomen.
‘We hopen niet dat men gaat ingrijpen als er alleen maar lege zalen zijn in het ziekenhuis. Per 1 maart hebben wij een brief doen uitgaan waarin gesteld is dat wij de zorg progressief zouden terugdraaien om wat ruimte te geven aan het bestuur, de kerken en het ministerie van Volksgezondheid om eruit te komen. We zouden de dienstverlening niet abrupt stoppen’, zegt de voorzitter van het medisch stafbestuur van het Diakonessenhuis. Pengel voegt er aan toe dat de patiënten die reeds in de zorg zijn en degenen die reeds behandeld worden in het ziekenhuis, nog de zorg krijgen. ‘De dienstverlening wordt niet meer gegeven aan nieuwe patiënten. Het stichtingsbestuur heeft geen ruimte gegeven om het probleem op korte termijn op te lossen. Vandaar dat de specialisten genoodzaakt zijn de poliklinische zorg te beperken. Het bestuur wil wel een oplossing, maar draagt dezelfde condities aan als in 2009’, zegt hij. ‘De kerken konden niet meegaan met die condities.’
Pengel zegt dat de specialisten nog steeds weigeren mee te werken aan het bestaand systeem dat gestuurd wordt door de algemeen directeur. Hij benadrukt dat er absoluut geen sprake is van een persoonlijke vete tussen hem en algemeen directeur Rakesh Gangaram Panday. ‘Het gaat om het beleid dat is uitgezet en waar de specialisten zich niet in terug kunnen vinden.’ Intussen heeft minister Michael Blokland van Volksgezondheid aangegeven bereid te zijn te praten met partijen, als men er intern niet uitkomt.

De gezondheidszorg in Suriname vereist een meer prioritaire behandeling van beleidsmakers. Het behoeft geen betoog dat de problemen in deze sector legio zijn en een integrale aanpak behoeven. Alhoewel het Diakonessenhuis een particulier Ziekenhuis is, is de gezondheidszorg een aangelegenheid van de centrale overheid en dient in dat kader het ministerie van Volksgezondheid te allen tijde waakzaam te zijn als het gezondheidsbelang van de burger in gedrang is. Gezien het feit dat specialistische diensten schaars zijn en niet de goedkoopste, is het bijzonder jammer dat een verschil in opvatting over de aanpak van het één en ander binnen het Diakonessenhuis leidt tot het stopzetten casu quo beperken van diensten die door specialisten verleend worden. Een oplossing in de onderhavige kwestie lijkt vooralsnog niet voorhanden.

error: Kopiëren mag niet!