‘Belfort bevoordeelt beleidsmedewerker met ruim SRD 170.000’

Henry Seedorf
Henry Seedorf
Justitieminister Eduard Belfort heeft één van zijn beleidsadviseurs, Henry Seedorf, geaccommodeerd met ruim SRD 170.000. De stukken van deze ongebruikelijke vergoeding voor overuren zijn in handen van VHP-parlementariër Sheilendra Girjasing gekomen. Die heeft op zijn beurt aan de president van Suriname, Desi Bouterse, om opheldering gevraagd. Middels drie beschikkingen van het ministerie van Justitie en Politie motiveert Belfort de uitbetaling aan zijn beleidsadviseur. Volgens de minister zou Seedorf aan diverse beleidsplannen hebben meegewerkt buiten de normale werktijden. Echter blijkt uit informatie dat beleidsadviseurs niet worden vergoed voor overuren. Ook Girjasing bevestigt dat beleidsadviseurs niet horen bij de overuurvergoeding en praat over zware corruptie.
In de brief aan de president merkt Girjasing op dat in alle drie beschikkingen steeds verwezen wordt naar de Personeelswet en andere wettelijke regelingen zonder daarbij de relevante artikelen te vermelden. ‘Dat is dus nietszeggend.’ De drie beschikkingen zijn geschreven in de periode december 2012. ”Alle drie beschikkingen handelen steeds over een eenmalige vergoeding en hebben betrekking op de formulering van het beleidsplan en andere beleidswerkzaamheden gedurende respectievelijk de jaren 2010, 2011 en 2012. Hebben beleidsmedewerkers recht op overwerkvergoeding en is er niet tijdens normale kantooruren gewerkt? Behoren zulke werkzaamheden niet tot de taakomschrijving van betrokkene als beleidsadviseur? Indien betrokkene daadwerkelijk recht zou hebben op overwerkvergoeding, waarom is de vorige minister van Justitie en Politie niet tot uitbetaling overgegaan?”, vraagt Girjasing aan de president.
Het DNA-lid vraagt zich af of slechts Seedorf overwerkvergoeding heeft ontvangen of ook anderen die aan dit project hebben meegewerkt. Als dat het geval is, vraagt de VHP-parlementariër aan de president hoeveel personen zijn uitbetaald en welke bedragen ze hebben ontvangen. ”Waarom krijgt betrokkene plotseling met terugwerkende kracht uitbetaald? Heeft de uitbetaling de goedkeuring van de raad van ministers en is er een missive? Welke andere vergoedingen heeft betrokkene over de jaren 2010, 2011 en 2012 ontvangen naast het salaris van beleidsmedewerker”, vraagt Girjasing aan de president.
De VHP’er weet dat de uitbetaling in strijd is met de wet en andere wettelijke regelingen en dat er sprake is van bevoordeling van Seedorf. Hij zegt ook dat er hier duidelijk sprake is van corruptie in het nadeel van de staat. Girjasing vindt dat de bedragen terug gestort moeten worden indien ze reeds zijn betaald.
Enkele dagen terug onthulde NPS-parlementariër Arthur Tjin-A-Tsoi een soortgelijke transactie die vicepresident Robert Ameerali zou hebben gepleegd. Daarbij ging het om een bedrag van USD 400.000 dat zou zijn gegund aan een assurantiebedrijf voor diensten die nog niet zijn geleverd. Girjasing zegt dat de ene na de andere corruptiezaak naar buiten komt en zegt dat zowel de vicepresident als de minister van Juspol buiten functie gesteld moeten worden.

error: Kopiëren mag niet!