Buza-minister Lackin: ‘Als je tekent, moet je ratificeren’

Het verdrag tussen Suriname en Indonesië betreffende de afschaffing van de dubbele belasting is eentje dat dateert van 2003. ‘Het verdrag is 10 jaar geleden getekend, maar nooit geratificeerd. Terwijl Indonesië dat wel heeft gedaan niet lang na 2003. Als je geloofwaardig wil overkomen internationaal, moet je verdragen die je sluit ook ratificeren. Alleen dan treedt zo’n verdrag in werking’, zegt minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken. ‘Er zijn ambassades in Suriname van heel belangrijke landen verplaatst, omdat verdragen niet geratificeerd werden. Als je tekent, moet je ratificeren’, zei Lackin gisteren in De Nationale Assemblee, tijdens de voorzetting van de behandeling van de ontwerpwet Vermijden van Dubbele Belasting tussen Suriname en Indonesië. De wet werd met algemene 31 stemmen aangenomen.
Lackin deelde verder ook mee dat Suriname het enig Caricomland is dat alleen maar 1 soortgelijk verdrag heeft met een ander land. Deze is Nederland, welke in de zeventiger jaren is getekend. ‘Alle andere Caricomlanden hebben tientallen overeenkomsten op dit gebied. Toen wij in 2010 overnamen, hebben we gekozen voor regionale integratie. Wij zijn op zoek gegaan naar nieuwe instrumenten voor de ontwikkeling van het land, na de stopzetting van het ontwikkelingshulp (vanuit Nederland….red.)’, zei Lackin. Waarom een verdrag met Indonesië en geen andere land, daarop antwoorde Lackin simpel dat het verdrag reeds in 2003 was getekend, maar nu pas geratificeerd wordt. Indonesie had dit al lang gedaan. ‘Het werd een morele verplichting voor ons om zo snel mogelijk te ratificeren.’
De Buza-bewindsman noemde verder twee instrumenten op, waar Suriname middelen kan genereren voor haar ontwikkeling. De eerste is dat Suriname evenals Indonesië behoort tot de F-11 landen (F staat voor Forest). In deze groep zitten 11 landen uit 3 continenten die de meest belangrijke tropische regenwoud in de wereld hebben. Brazilië, Nicaragua, Honduras en Congo zijn enkele andere landen die van F-11 deel uitmaken. Volgens Lackin heeft Indonesie met inzet van expertise al meer dan een miljard US dollar gegenereerd via dit orgaan om milieu- en Inheemse aangelegenheden aan te pakken. ‘In dit forum heeft Lackin al 3 keer gesprekken gevoerd met Indonesië in New York. We moeten actiever worden en kijken hoe we ook kunnen profiteren van F-11.’
Een andere instrument waar Suriname ook lid van is, is de FEALAC(Forum For East Asia-Latin America Cooperation).Dit is een forum van Oost-Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen. Dit forum heeft de zuid-zuid-relatie heel hoog op haar agenda. Suriname is sinds 2009 lid ervan, maar is in 2011 officieel toegetreden. ‘Via de zuid-zuid-relatie proberen de landen van dit forum met elkaar samen te werken, bijvoorbeeld op het gebied van natuurlijke hulpbronnen en het opzetten van bedrijven. Suriname kan op dit forum een belangrijke rol vervullen, als te zijn een brug tussen Zuid-Amerika en de Caricom’, zei Lackin.
In de lijn van het vermijden van de dubbele belasting, willen ook landen als Chili, Brazilie, Colombia en China een verdrag aangaan met Suriname. Dit betoog van Lackin kreeg werd gecomplimenteerd door de oppositieleden Guno Castelen (SPA) en Asiskumar Gajadien (VHP). ‘Ik dank de minister voor zijn beantwoording. Ik zie een wijziging van het beleid op dit gebied in een positieve zin’, zei Castelen. ‘Ik complimenteer de minister. Ik zie een gedragswijziging van de regering qua internationale verdragen’, zei Gajadien.
De vraag is of ook  het verdrag inzake maritieme samenwerking tussen de republiek Suriname en Frans Guyana (grensveiligheidsovereenkomst tussen Suriname en Frans Guyana),ook zal worden geratificeerd. Dit verdrag houdt onder andere in de toekenning van bevoegdheden tot het opsporen en eventueel aanhouden van verdachten die de grens tussen suriname en Frans Guyana onveilig maken. De bevoegdheid tot aanhouding strekt zich uit van het water  tot  2 kilometer landinwaarts. Het is bekend dat toenmalig DNA-lid Ronny Brunswijk dusdanige bezwaren aantekende tegen het verdrag , dat deze niet meer werd geratificeerd. Het verdrag is wel getekend tussen partijen.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!