NPS viert dag van de vrouw te Stibula

nps-logo21‘Un tranga uma’, is het thema waarmee de Nationale Partij Suriname (NPS) de internationale Dag van de Vrouw zal herdenken op 08 maart. Het internationale thema voor dit jaar is ‘Uitbanning van geweld tegen vrouwen’. Met het NPS-thema ‘Un tranga uma’ geeft de partij aan dat de bijdrage en aanwezigheid van vrouwen overal merkbaar is en dat vrouwen een wezenlijke bijdrage leveren aan het financieel-economisch en sociaal-maatschappelijk proces binnen de samenleving.
Surinaamse vrouwen hebben zich de afgelopen jaren bijzonder ingezet en serieus stappen ondernomen teneinde te werken aan hun eigen ontwikkeling op vele gebieden door studie en zelfwerkzaamheid. Velen zijn hierin dan ook geslaagd en zijn heden ten dage te vinden in vrijwel alle disciplines in de samenleving. De Nationale Partij Suriname erkent en waardeert de bijzondere bijdrage die door vrouwen geleverd wordt aan de ontwikkeling van ons geliefd land. De rol die vrouwen vervullen op financieel-economisch en sociaal-maatschappelijk gebied is niet weg te denken in onze maatschappij.
Hoewel de opmars van vrouwen niet te stuiten is, is de partij zich ervan bewust dat er nog steeds teveel vrouwen zijn die ondergewaardeerd zijn in bepaalde beroepen en vanwege hun geslacht gediscrimineerd worden.Voor de NPS is het onacceptabel dat vrouwen die dezelfde taken uitvoeren als mannen zich extra moeten inzetten om dezelfde financiële beloning te kunnen ontvangen. Zij constateert dat er nog tal van maatregelen zijn die getroffen moeten worden om van een vrouwvriendelijke samenleving te kunnen spreken. Zo ontbreken er enkele basisvoorwaarden voor vrouwen om zich volledig te kunnen inzetten in het arbeidsproces waaronder: flexibele werktijden, een algemene zwangerschapsverlofregeling bij wet, voldoende opvang voor kinderen, mogelijkheden voor borstvoeding tijdens het werk kortom, allemaal voorzieningen die te maken hebben met de reproductieve rechten van vrouwen.
De NPS staat samen met u in de voorlinie om verandering teweeg te brengen in deze situatie.
Ook binnen gezinsverband is de vrouw dikwijls de motor die moet zorgen voor de opvoeding en het welzijn van de kinderen. De partij staat dan ook stil bij de vrouw als hoofd van een éénoudergezin. Ze juicht het toe dat er een ommekeer lijkt te komen in bestaande situaties, maar dat gebeurt volgens haar niet snel genoeg. Genderevenwicht en gendergelijkheid zijn begrippen die te gemakkelijk door individuen in de mond wordt genomen, maar het nemen van concrete actie om te komen tot die gelijkheid en dat evenwicht blijven uit. De partij richt zich daarom in haar gezinsbeleid niet alleen op de vrouw, maar ook op de man als vader in het gezin.
De NPS hekelt het feit dat er zoveel geweld is tegen vrouwen. Dat ook mannen aan enig geweld onderhevig zijn, wordt erkend, echter is de situatie onder vrouwen schrikbarend. Vrouwen worden gediscrimineerd, beledigd, geslagen en vermoord. Ook het psychisch geweld waarmee vrouwen op de werkplek geconfronteerd worden, baart de NPS zorgen. Het is daarom dat de partij een bijdrage wil leveren, middels het thema van het jaar, om vrouwen te inspireren zich sterk te maken teneinde zich met begeleiding uit situaties van geweld te helpen. Bij dit proces zal er ook serieus met jongens en mannen gewerkt moeten worden. Het hele gezin dient hierbij betrokken te worden en de NPS zal hierin zeker een belangrijke rol spelen.
Enkele feiten om de onrechtvaardigheid tegen vrouwen aan te geven zijn: Vrouwen doen wereldwijd 66% van al het werk, vrouwen verdienen 10% van het wereldinkomen, vrouwen hebben 1% van alle bezittingen, van alle regeringsleiders op de wereld is 5% vrouw, van alle armen op de wereld is 75% vrouw. De NPS stelt dat het meer dan tijd is dat mechanismen worden ingezet om de achterstand die vrouwen nog steeds hebben weg te werken. Zo zorgt zij ervoor dat binnen haar partij mannen en vrouwen dezelfde ontplooiïngskansen krijgen. De stem van de vrouw geldt ontegenzeggelijk en zij dragen mede verantwoordelijkheid voor alle beslissingen die de partij neemt.
Een commissie onder leiding van NPS-ondervoorzitter Ruth Wijdenbosch, de ondervoorzitter en leden van NPS Afdeling Paramaribo respectievelijk Judith Faerber, Hariette Molijn en Helen Oemar-Mercuur en de voorzitter van de Communicatiecommissie van de partij Roseline Daan, zullen de gastvrouwen zijn op 08 maart bij de herdenking en viering van de Internationale Dag van de Vrouw in partijverband. De activiteiten worden gehouden in het vormingscentrum Stibula, de inloop is om 18.00 uur en de start om 19.00 uur precies. De vrouwen zullen een presentje ontvangen en zullen worden toegesproken door NPS-vrouwen.
Tijdens de thema-avond ‘Un Tranga Uma’ zal in het algemeen aandacht besteed worden aan gezondsheidsaspecten waaronder een schoon milieu, de strijd tegen hiv/Aids en de tabakswet en in het bijzonder aan het onderwerp ‘uitbannen van geweld tegen vrouwen’.
De Nationale Partij Suriname brengt ode aan de Surinaamse vrouw met de artiesten Kenny B, Poppe en Takisha Abel die hun populaire liederen ten gehore brengen op deze avond.
De partij feleiciteert de samenleving, in het bijzonder de vrouw met 08 maart.

error: Kopiëren mag niet!