Horeca haalt bakzeil met rookzones

“Het ministerie van Volksgezondheid heeft de tabakswet voorbereid op grond van de principes van de WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO/FCTC). We hebben ons in 2008 gecommitteerd aan het verdrag en zijn verplicht ons te houden aan alles wat daarin vervat is’, zei minister Michel Blokland van Volksgezondheid gisteren in het parlement. Met deze opmerking heeft de bewindsman alle hoop die de horeca nog had voor wijzigingen in de wet, de grond ingeboord. De horecasector had nog gepleit voor het invoeren van rookzones in de wet. De WHO/FCTC is principieel tegen deze optie. Rookzones blijken volgens de WHO niet verantwoord te zijn, vanwege de ‘rookdoorlatendheid’. Wetenschappelijk is bewezen dat deze zones ondoeltreffend zijn en geen gezondheidswinst opleveren.
De FCTC eist bescherming tegen blootstelling aan tabaksrook. Deze FCTC-verplichting heeft volgens de minister ook alles te maken met het eerbiedigen en waarborgen van de fundamentele rechten en vrijheden van de mens. In artikel 8 van de FCTC staat dat landen niet-rokers volledig moeten beschermen tegen het inademen van tabaksrook. Dit houdt in dat er geen uitzonderingen zijn, dat het niet is toegestaan om rookruimtes in te richten en dat de handhaving optimaal moet zijn. Alle werkruimten moeten volgens deze wet rookvrij zijn. Het roken in de privésfeer en in de openlucht mag wel, verduidelijkte de bewindsman. Het verbod geldt alleen voor publiek toegankelijke ruimten. Volgens de minister valt het culturele gebruik van tabak- en tabaksproducten buiten de wet. Het ministerie zal zich echter nog in het natraject verder hierover buigen.
Om tabak en tabaksproducten minder toegankelijk te maken voor consumenten is gekozen voor de verkoop van een pak met 20 stuks sigaretten. De nieuwe wet verbiedt de verkoop van losse sigaretten om het gebruik van tabak bij kwetsbare groepen zoals jongeren te ontmoedigen. De bewindsman waarschuwt ook voor de hedendaagse trend van de marketingstrategieën van de tabaksproducenten. ‘Deze grote multinationals verschuiven hun markten naar de ‘Derde Wereldlanden’, daar gebleken is dat de antirookcampagnes in de Verenigde Staten en Europa in de afgelopen jaren successen hebben opgeleverd en steeds minder mensen zijn gaan roken in deze landen’, zei de minister gisteren in het parlement. Deze tabaksproducenten richten hun reclame in de armere landen, het liefst op kwetsbare groepen zoals jongeren, vrouwen en minder draagkrachtige personen. Volgens de minister is één van de grootste tabaksproducenten twee weken terug ook in Suriname via de media met een antilobby tegen de tabakswet begonnen, om zijn markt te behouden.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: