Parmessar wil kritische screening van vreemdelingen bij naturalisatie

NDP-parlementariër Rabin Parmessar wil dat vreemdelingen kritisch gescreend worden, voordat ze worden genaturaliseerd. Hij weet dat achtergrondinformatie van de vreemdelingen die genaturaliseerd worden, vaak ontbreekt, waardoor niemand weet wie deze personen in het echt zijn. Ook maakt hij zich zorgen om de groep vreemdelingen die langzaam maar zeker de detailhandel in Suriname heeft overgenomen. Hij vindt dat het vreemdelingenbeleid van de regering ertoe heeft geleid dat de Surinaamse ondernemers juist worden weggedrukt, terwijl de buitenlanders alsmaar terrein winnen. Tevens vindt Parmessar dat de wetten met betrekking tot het naturalisatieproces verouderd zijn en dat deze aangepast moeten worden. Aan de andere kant zou het proces van naturalisatie te lang duren en vroeg het DNA-lid aan de regering waarom dit niet versneld kan worden. Er zijn gisteren ruim 100 vreemdelingen voorgedragen om te worden genaturaliseerd.
Arthur Tjin-A-Tsoi, NPS-parlementariër en lid van de commissie van rapporteurs, zegt in een gesprek met Dagblad Suriname dat niet alleen Chinezen genaturaliseerd worden, maar ook Indiërs en Haitianen. ‘De informatie dat er meer dan 100 personen worden genaturaliseerd, klopt totaal niet. Het zijn er 100 en enkele personen die al jaren kampen met verkeerde gegevens worden ook gelijk genaturaliseerd’, aldus Tjin-A-Tsoi.
Nieuw Suriname-parlementariër Harish Monorath zegt dat deze personen tussen de 5 tot 40 jaren wachten op een naturalisatie. Er zijn volgens hem nog ruim 40.000 illegale personen die genaturaliseerd moeten worden. ‘Maar met een aanvang van 100 starten we tenminste met het werk’, aldus Monorath. Tjin-A-Tsoi zegt het eens te zijn met criteria die aangeven dat de vele buitenlanders onderworpen moeten worden aan inburgering, voordat ze verder gaan. Zo moeten vreemdelingen tenminste de Nederlandse taal machtig zijn en het volkslied weten te zingen. De regering zou moeten starten een bevolkingspolitiek te voeren, zodat ook deze groep zich Surinamer kan voelen. ‘Je kan nog zo gillen en schreeuwen dat de buitenlanders een inburgeringcursus moeten doorlopen, maar dan moet je als overheid ook netjes de randvoorwaarden voor deze mensen gaan scheppen. Ze kunnen zich niet van de ene op de andere dag, op een andere manier gaan gedragen, zonder dat de regering zelf met de regels komt’, vindt Monorath. Hij zegt dat zodra de overheid de faciliteiten voor de buitenlanders schept, deze zich automatisch zullen aanpassen in de samenleving.
Tjin-A-Tsoi vindt dat de buitenlanders, met name de Chinezen, de ruimte moeten krijgen om hun economische activiteiten te ontplooien, omdat deze ook ervoor zorgen dat een groot deel van de Surinamers aan het werk wordt geholpen. Hij zegt dat elke buitenlander ook mee wil werken aan wet- en regelgeving.
DOE-parlementariër Carl Breeveld wilde het naturalisatieproces niet negatief bespreken, omdat alle Surinamers, behalve de Inheemsen, van ergens anders afkomstig zijn. ‘Het punt is dat men zich moet gaan onderwerpen aan wetten en regels’, aldus Breeveld. Hij meent dat de buitenlanders zich moeten profileren zoals de Surinamer dat doet. Hij zegt dat de Surinamers vreemdeling in eigen land zijn geworden, doordat ze vaker geconfronteerd worden in een andere taal bij het doen van inkopen. ‘Hieraan moet er een verandering komen.’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: