Parlement keurt naturalisatiewetten goed

natyuralistieGisteren heeft het parlement zes ontwerpwetten inzake naturalisatie goedgekeurd. Twee van deze wetten verlenen goedkeuring aan 100 personen voor het verkrijgen van de Surinaamse nationaliteit. De overige naturalisatiewetten zijn in behandeling genomen om daarin formeel wijzigingen door te voeren. Het betrof wetten die tussen 2000 en 2011 de naturalisatie goedkeurden voor 868 personen. Correcties moesten worden doorgevoerd in fouten die onder andere gemaakt waren in de spelling van de namen van de genaturaliseerde. Minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken (Biza) zei bij de openbare benadeling voorstander te zijn van het doorvoeren van een inburgeringbeleid en een bevolkingspolitiek als onderdeel van een verantwoord naturalisatieproces. ‘Het wordt tijd voor een ander proces dat middels aangepaste wetgeving geregeld kan worden. De afhandeling van naturalisatieverzoeken is omslachtig en tijdrovend.’
Minister Edward Belfort van Justitie en Politie heeft het voorstel voor het inkorten van de tijd voor het opmaken van een politierapport geëffectueerd in de nieuwe wet. Daarin is een tijdsperiode van 3 maanden aangegeven. De bewindsman zegt dat de taal soms een barrière kan zijn voor een vlotte afhandeling van de stukken alsook het feit dat de naturalisatiedienst nog niet gedecentraliseerd is.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: