Wereldlepradag

WereldlepradagOp Wereldlepradag (World Leprosy Day), de laatste zondag van januari, wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor de situatie van leprapatiënten in de gehele wereld. Het initiatief voor Wereldlepradag werd in 1954 genomen door Raoul Follereau en overgenomen door de ILEP, de internationale koepel van lepraorganisaties, die op die manier hoopt het publieke bewustzijn met betrekking tot lepra te vergroten.
Jaarlijks wordt op die dag in inmiddels meer dan 100 landen (2011) aandacht gevraagd en aandacht geschonken aan de oorzaken en de gevolgen van de ziekte lepra. In landen waar lepra heerst, gebeurt dat veelal door manifestaties waarin aandacht wordt gevraagd voor de sociale uitsluiting die vaak het gevolg is van deze ziekte. Daarnaast speelt Wereldlepradag een belangrijke rol in het bewustwordingsproces van leprapatiënten zelf, die vaak nog niet weten dat lepra is te genezen en handicaps zijn te voorkomen. Bij deze manifestaties zijn het de leprapatiënten zelf, die aandacht vragen voor hun problemen. Door lepra op deze wijze uit de taboesfeer te halen en bespreekbaar te maken, wordt lepra eerder herkend en erkend, kunnen de behandelingen eerder beginnen en worden besmettingen voorkomen. Daarmee is Wereldlepradag een belangrijk instrument geworden in de strijd tegen lepra.
De verminkingen zijn erg zichtbaar, waardoor deze mensen vaak uit hun gemeenschap worden verstoten: zelfs door hun eigen familieleden. Minister Alice Amafo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting roept de gemeenschap op om niet alleen vandaag, op internationale Lepradag, de nodige aandacht te besteden aan deze mensen met een beperking.
De minister wil inspelen op de noden en grieven van deze groep die het net als anderen met een beperking knap moeilijk heeft. Amafo ziet graag dat de belangenvereniging van de cliënten van Esther Stichting, Bemasha, zich aansluit bij de overkoepelende organisatie, Wan Okasi, die zich inzet voor mensen met een beperking. Zij vindt dat de problemen op die manier centraal kunnen worden aangekaart en aangepakt.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: