August Boldewijn: ‘Niets mis met eervol ontslag Gopi’

‘Er is niets mis met het eervol ontslaan van RO-onderminister Mahender Gopi’, zegt bestuurskundige August Boldewijn. Gopi heeft door de vele kritieken op de toewijzing van concessies aan hem zijn portefeuille ter beschikking gesteld van de president ‘en daartegenover staat dat je dan eervol ontslagen wordt’. Boldewijn is ook van mening dat de concessie van Gopi geen onrechtmatige handeling is geweest. De toewijzing geschiedde nog voordat hij het ambt van onderminister bekleedde. ‘Er is dus niks aan de hand.’
Anders was het bij voormalige RGB-minister Martinus Sastroredjo. De bewindsman had de ruimte van de president om zelf ontslag te nemen. Bovendien zou bij Sastroredjo sprake moeten zijn van handelen tegen de principes, zoals de Staat die stelt. Sastroredjo die zich erop beriep niet tegen de wet te hebben gehandeld, heeft zijn portefeuille niet zelf ter beschikking gesteld. De ex-minister werd met oneervol ontslag gestuurd, zonder dat het feit waarvan hij werd beschuldigd, bewezen werd.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: