Dino Bouterse bespaarde leven bende Gopi bij arrestatie

Tijdens het verdachtenverhoor in de zaak van de zogenaamde Poeran-bende zei Gopi Poeran dat Dino Bouterse ook aanwezig was tijdens zijn aanhouding. Bouterse zou aan de CTU-leden hebben gezegd:  ‘Un’ lib’ den man’. Gopi was bij zijn verklaring zelfverzekerd. Hij gaf aan dat hij 7 jaren op Duisburg verbleef. Daarom herkent hij Dino heel goed aan zijn stem. Rechter Dinesh Sewratan vroeg toen waarom Gopi dit niet op de eerdere zittingen had aangehaald.
Gopi en Ricky Sardjoe wordt een aantal inbraken en berovingen verweten. Ook wordt aan hen het verwijt gemaakt dat zij op de politie hebben geschoten. Aan Gopi worden in Paramaribo 5 feiten verweten. Op 9 december 2008 heeft hij tezamen met de reeds eerder veroordeelde Richard K. geld, sieraden en andere persoonlijke spullen buitgemaakt. Op 4 juli zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan poging tot doodslag. Hij heeft schoten gelost op een man. Naast dit feit wordt hem ook nog mishandeling van hetzelfde slachtoffer ten laste gelegd. Op 14 januari zou hij een inbraak hebben gepleegd. Dit feit werd bevestigd door zijn broer Sardjoe. Hij verklaarde daadwerkelijk te hebben ingebroken te Zusterproject, echter hebben zij daar niets kunnen meenemen. Daar hebben zij in twee woningen getracht in te breken. De tweede inbraak is bij het forceren gebleven.
Gopi ontkent zijn betrokkenheid. Hij verklaarde nooit met anderen noch met zijn broer Sardjoe zaken te hebben gedaan. Hij blijft erbij dat hij zich nooit schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. Uit zijn verklaring blijkt dat hij op de bewuste dag van zijn aanhouding in Nickerie is beschoten. Hij werd daarom opgenomen in het ziekenhuis. De politie was toen met een vooraf opgemaakt proces-verbaal (pv) bij hem in het ziekenhuis. Hij moest het pv doornemen en ondertekenen. Gopi ontkent dat hij ooit een verklaring heeft afgelegd bij de politie. De openbare aanklager hield de verdachte voor dat hij wel door getuigen positief is herkend. Ook zou hij een vrouw hebben beroofd van haar kostbare bezittingen. Sardjoe geeft bepaalde van de feiten wel toe, echter ontkent hij dat Gopi erbij betrokken was.
Op de afgelopen zitting hadden de raadslieden het verzoek van invrijheidstelling gedeponeerd bij de strafrechter. De magistraat was er heel kort over. Hij heeft al de verzoeken van de advocaten afgewezen. De magistraat merkte op dat hij bij het uitspreken van het vonnis dat deel van de aanhouding van de verdachten door de CTU-leden, of het nu rechtmatig of onrechtmatig is geweest, in het voordeel van betrokkenen zal toerekenen. De magistraat moet overwegen tussen de onrechtmatigheid en het maatschappelijk belang. Deze zaak wordt voortgezet op 13 februari. Op de volgende zitting komt het OM met zijn strafvoorstel. De 5 verdachten blijven aangehouden.
Saskia Bandhan  

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: