Ramadhin ziet tegenstrijdigheden in Idos-resultaten

Politiek analist Hardeo Ramadhin ziet een aantal opvallende tegenstrijdigheden in de resultaten van het Idos-opinieonderzoek, dat onlangs behandeld werd in het actualiteitenprogramma KAAK via RBNTV. De uitkomst dat meer Hindostaanse kiezers in Paramaribo en Wanica op de NDP zouden stemmen, wekt bij Ramadhin, die ook opinieonderzoeken uitvoert, bevreemding op. In de Idos-peiling is de VHP in Paramaribo goed voor slechts 5.7% van de uitgebrachte stemmen. DOE scoort zelfs tweemaal, ruim 8%. Dit is voor Ramadhin moeilijk te verteren. De analist wijst erop dat data van de afgelopen vier verkiezingen aantonen dat de partij in Paramaribo juist gegroeid is. Ook is er een stijging waar te nemen in het aantal Hindostaanse kiezers dat in Paramaribo en Wanica zijn stem heeft uitgebracht op de VHP in de afgelopen 15 jaar. Hij becijfert dit als volgt. In 1996 stemde 11.98% van de Hindostaanse kiezers in Paramaribo op de VHP, in 2000 is dit aantal 14.24%, in 2005 daalt het licht naar 10.87%, om vervolgens in 2010 te stijgen naar 13.63%. ‘Het is dus moeilijk te accepteren dat de VHP tussen 2010 en 2012 daalt van 13.63% naar 5%. Dat is een te sterke dip’, concludeert Ramadhin.
In Wanica is de VHP-groei in de afgelopen 15 jaar zelfs evident. In 1996 bracht 29.39% van de Hindostaanse kiesgerechtigden zijn stem uit op de VHP. In 2000 is dit aantal 37.74%, in 2005 stemde 31.29% en in 2010 steeg dit aantal naar 33.23%. De afname in kiezers van 23 % in januari 2012 naar 14% in december 2012 is wat de analist betreft dan zeer opmerkelijk. Zeker als in aanmerking wordt genomen dat de partij in de afgelopen twee jaar sterke aanwinsten heeft gehad (Henry Ori, Marijke Dwjalapersad etc.).
‘De bovengenoemde data zijn geen momentopname, maar tonen de beweging van de partij aan over een lange periode.’ Ramadhin waakt er echter voor de Idos-uitkomsten  te bagatelliseren. ‘Dat zal ik nooit doen. Het Idos is een onderzoeksbureau dat wetenschappelijk te werk gaat en opgeleide enquêteurs inzet. Ik vind het van belang dat elke politieke partij lering trekt uit dit onderzoek.’
De politiek analist heeft ook zijn vraagtekens over de opvallende achteruitgang van de Nieuw Front-partijen NPS en VHP, ten opzichte van DOE. In de peiling schiet de partij van Carl Breeveld ver uit boven alle Nieuw Front-partijen en ook boven alle coalitiepartners van de NDP. DOE is goed voor 8 tot 9 procent van de stemmen in Paramaribo. Dat is tweemaal meer dan de NPS (3.8%) en de VHP (5%). Ramadhin beargumenteert dat de NPS in de afgelopen vier verkiezingen juist hoog gescoord heeft in Paramaribo. In 1996 heeft de ‘groene partij’ 28 % van de stemmen behaald in de hoofdstad. In 2000 was dit aantal ruim 29.72%. In 2005 krijgt de NPS 23.22% van de stemmen en in 2010 17.75%. ‘Na 2 jaar kan de NPS toch niet droppen van 17.75 % naar 3.8 %?. Dat  is een te scherpe daling’, zegt de politiek analist. De groei van de NDP staat buiten kijf. Het is volgens Ramadhin met cijfers aan te tonen dat de ‘paarse partij’ bij de verkiezingen van de afgelopen 15 jaar in kiezers en zetelaantal gegroeid is.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: