St. Antoniusschool Galibi krijgt nieuwe onderwijzerswoning

St. Antoniusschool Galibi krijgt nieuwe  onderwijzerswoningEr komt een complete onderwijzerswoning voor de St. Antoniusschool, aangesloten op het elektriciteitsnet en watervoorziening. Het is de bedoeling om nieuwe en bevoegde leerkrachten aan te trekken voor de school. Woorden van mw. Dayenne Liew A Len, hoofd van de St. Antoniusschool te Galibi. Mw. Liew A Len is zeer optimistisch over de vorderingen van de bouw van een onderwijzerswoning. Met medewerking van de ressortraad en het dorpsbestuur is een terrein bouwrijp gemaakt waar het gebouw opgezet zal worden. Tegelijkertijd is een aanvang gemaakt met het persen van stenen door een lokale ondernemer. ‘De plechtige eerstesteenlegging vindt plaats op 25 januari aanstaande’, zegt het schoolhoofd.
Om de bouwwerkzaamheden een goed verloop te laten hebben, is er een bouwcommissie in het leven geroepen, waarin zitting hebben vertegenwoordigers van het dorp, de school en van het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO). Deze commissie komt regelmatig bijeen om de vorderingen van de werkzaamheden te evalueren. In dit kader brengt een tweemans vertegenwoordiger van het RKBO de komende week een werkbezoek aan het dorp, waarbij de leden van gedachten zullen wisselen over de activiteiten. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door een plaatselijke bouwvakker. De financiering van de materialen is gedaan door de Belgische kustplaats Koksijde. Koksijde heeft een stedenband met Galibi sinds mei 2008. In dit verband zijn er al verschillende activiteiten gefinancierd.
Het schoolhoofd zegt verder dat de school haar eigen bijdrage ook levert door middel van voeding en drank aan de arbeiders die deelnemen aan de verschillende werkzaamheden. De kosten voor de voeding en drank worden gedekt door de opbrengst van de verkoop van allerhande kaartjes, gemaakt door de leerlingen zelf. Het  transport van materialen is in handen van het dorpsbestuur, terwijl het RKBO de arbeidskosten voor haar rekening neemt. De school telt momenteel 109 leerlingen, inclusief 16 kleuters. Volgens het schoolhoofd zullen de bestaande onderwijzerswoningen ook gerestaureerd worden door de overheid en komen er nog twee nieuwe woningen bij. Het streven is om de nieuwe woning op te leveren in drie maanden.

error: Kopiëren mag niet!