‘Kortwieken bond pa‘s onderdeel bezuiniging’

‘Het snoeien in de voorzieningen van de Bond Penitentiaire Ambtenaren Suriname (BPAS) had niets te maken met frauduleuze handelingen van het bondsbestuur. Het terugvorderen van de dienstauto van het bondsbestuur en het stopzetten van de brandstofbonnen zijn maatregelen die tegen de BPAS zijn genomen als bezuinigingsmaatregel. Dit heeft Juspol-minister Edward Belfort schriftelijk meegedeeld aan de bond’, zegt bondsvoorzitter Gustaaf Gallant aan Dagblad Suriname. Gallant zegt dat sinds deze bewindsman de leiding heeft over het departement, er tal van zaken gebeuren bij Delinquentenzorg die verkeerd gaan. ‘Het kader wordt aan de kant gezet en politieke vrienden en loyalisten komen in de leiding van het gevangeniswezen.  Het ontheffen van de directeur is daar onderdeel van. Het desavoueren van de bond en ambtenaren die de vakorganisatie gunstig gezind zijn, is aan de orde van de dag.’
‘Het herstructureringsplan van dit dienstonderdeel wordt zoveel als mogelijk uitgesteld’, zegt Gallant. ‘De rechter in kort geding had eind 2011 de Staat bevolen uitvoering te geven aan de herstructurering. Het betrof een rechtszaak die de Staat aanhangig had gemaakt tegen de bond die toen in staking was. De uitvoering is nog steeds niet aan de orde.’ Gallant zegt dat Belfort probeert een verkapte vorm van  herstructurering door te voeren.  De bond heeft begin november een rechtszaak aangespannen tegen de Staat om de herstructurering te eisen. Gallant vindt het frappant dat in dit kort geding de Staat als gedaagde al twee maal uitstel heeft gevraagd en gekregen, nota bene met een behoorlijk lange tijdspanne. ‘Eerst was dit op 22 november, daarna werd de zaak verdaagd naar 6 december, maar kwam niet op de rol. Op 13 december, een dag voor het decemberreces, werd aan de Staat uitstel verleend tot 17 januari aanstaande. Toen de bond in 2011 de gedaagde was, kreeg hij maar voor 1 dag uitstel om te antwoorden.’ Gallant bekruipt het gevoel dat het de bond op allerlei manieren onmogelijk wordt gemaakt, één van zijn doelen, de herstructurering van het korps, een feit te laten worden.  Die herstructurering houdt onder meer in dat het Korps Penitentiaire Ambtenaren een zelfstandige korpschef krijgt en het korps in rang wordt opgetrokken.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: