Baarmoederhalskanker door gedegen vooronderzoek terug te dringen

Maltie Algoe heeft op donderdag 20 december aan de Institute for Graduate Studies (IGSR/ Adek) met succes haar masters thesis getiteld “Positive Predictive Value of Visual Inspection with Acetic Acid (VIA) for cervical cancer screening in Suriname” verdedigd. Zij verkreeg hierdoor de titel van master in Public Health. Haar thesis betreft een baanbrekend wetenschappelijk stuk met beleidsadviezen om het sterftecijfer vanwege baarmoederhalskanker drastisch terug te dringen. Cervix Cancer of baarmoederhalskanker is de tweede meest voorkomende doodsoorzaak bij vrouwen in de wereld. Naar schattig stierven er in 2011 ongeveer 275.000  vrouwen aan deze ziekte, waarvan meer dan  85% in de ontwikkelingslanden.
Het is de ontwikkelde landen de afgelopen 30 jaar wel gelukt om hun sterftecijfer drastisch te verlagen met behulp van een baarmoederuitstrijkje; een papsmear screening. Helaas is hetzelfde  effect niet bereikt in de ontwikkelingslanden. Daar liggen de cijfers vijf maal hoger dan die van de rijke landen. Latijns-Amerika en het Caribisch gebied zijn de tweede groep van landen met hoge incidentie en sterftecijfers. Hiertoe behoort ook Suriname. Voor ons land geldt een ruw incidentiecijfer van 26 per 100. 000, hetgeen neerkomt op 54 nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker per jaar. Het geschatte sterftecijfer is 11 per 100.000, hetgeen neerkomt op 26 sterfte per jaar als gevolg van baarmoederhalskanker. Dit is een vrij ernstige situatie, omdat in ons land vrouwen goed behandeld kunnen worden indien de ziekte vroegtijdig wordt ontdekt. Om deze ziekte een halt toe te roepen, is het noodzakelijk dat vrouwen regelmatig gescreend worden op baarmoederhalskanker.
Een goede methode voor screening is de VIA. Het werd in Suriname geïntroduceerd in 2000 door Stichting Lobi. Maltie Algoe heeft middels haar onderzoek kunnen aantonen dat VIA geschikt is om vrouwen in Suriname te screenen op baarmoederhalskanker, mits het screeningsprotocol aangepast wordt aan de hand van de resultaten van haar onderzoek.  Haar mentor was prof. dr. Malti Adhin en de medebegeleider dr. Antoon Grunberg. Algoe, huisarts van beroep, is werkzaam op het ministerie van Volksgezondheid. Zij heeft met haar onderzoek een wezenlijke bijdrage geleverd aan de preventie en bestrijding van baarmoederhalskanker in Suriname.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: