De VS: geen paradijs

Alleen in het paradijs komen er geen sociaal-maatschappelijke erupties voor.
Wie de gebeurtenis van de afgelopen week  in de plaats Newtown in de VS  geïsoleerd benadert van de sociaaleconomische situatie in het land, is op zijn zachtst gezegd naïef en kortzichtig. Bij die gebeurtenis werden 27 personen  vermoord. De laatste tijden lijkt het steeds voor te komen dat dit soort moordpartijen  in de VS plaatsvinden. Het is evenwel van belang erop te wijzen dat dit soort gebeurtenissen in elk land kunnen plaatsvinden. Zeker daar waar sociaal-maatschappelijke en financieel economische oorzaken aan ten grondslag liggen.
Ik zal mij beperken tot de situatie in VS waar over het algemeen gedacht wordt dat er geen armoede bestaat of dat de zogenoemde ‘American dream’ heil brengt of kan brengen voor een ieder in dat land. Ik heb in een eerdere publicatie aangegeven dat deze ‘American dream’ een farce, een utopie is.
De president die Amerika thans leidt, is een gevoelig mens. Hij benadert de ontwikkeling in zijn land en in de wereld vanuit een pragmatische invalshoek. Zijn emotionele speech in het kader van de Newtown-affaire bevestigt hetgeen ik daarnet gesteld heb. In breder beleidskader bekeken heeft hij ervoor gezorgd dat de armen en ouderen via een government zorgsysteem (medicare) verzekerd zijn. Dit tot grote ergernis van de conservatieve Republikeinen. Met dit beleid heeft Obama bevestigd of begrepen dat het Amerikaanse kapitalisme, overigens ook het kapitalisme in zijn totaliteit, failliet is. Dit betekent dat het systeem in al zijn facetten gefaald heeft. Het is bekend dat het Amerikaanse kapitalisme geen human face kende. President Obama tracht met zijn pragmatische benadering van mens en maatschappij om hierin verandering te brengen. Dit stuit de hebzuchtige kapitalisten hard tegen de borst. Dat president Obama door de propagandamachine van de Republikeinen tot socialist gebombardeerd wordt, bevestigt het oerachterlijke paradigma van deze partij over mens en maatschappij. De nieuwe werkelijkheid waarin mens en maatschappij zich in dit digitale tijdperk bewegen, is nog niet doorgedrongen tot deze in leiderschapscrisis verkerende partij. Hoewel het zichtbaar is dat er grote armoede heerst, ook voor de recente crisis, denken de Republikeinen op dezelfde voet voort te gaan.
The fiscal cliff
In de discussie om het begrotingstekort van de overheid terug te dringen, nemen tot nu toe de Republikeinen dezelfde conservatieve houding aan. Een houding die in principe uitgaat van het idee dat het erg goed gaat met de sociaaleconomische situatie in Amerika. De eis die de Republikeinen stellen om te voorkomen dat ‘the fisal cliff’ wordt toegepast als er geen compromis wordt bereikt over het terugdringen van het begrotingstekort, geeft aan dat men nog steeds het inhumane kapitalisme buiten alle realiteiten om wil voortzetten. Men eist onder ander dat besnoeid wordt in de sociale voorzieningen waaronder de medicare. Niet beseffende dat men daardoor een sociale atoombom in Amerika tot ontploffing kan brengen. Hiermee bedoel ik dat er meer sociale eruptie van een veel grotere omvang  tegemoet gezien kan worden in de VS. De absolute weigering van de Republikeinen om extra belasting te laten betalen voor zij die meer dan de USD 250.000 per jaar verdienen is kenmerkend voor de hebzucht van kapitalisten. De Griekse kapitalisten (rederij) betalen ook zeer weinig of geen belasting. Het gevolg is de slechte economische positie van Griekenland.
De Republikeinen zijn  echter ook bang voor de concretisering van het verplichte en automatisch in werking treden van bezuinigingsmaatregelen. Deze maatregel wordt populair de ‘fiscal cliff’ in VS genoemd. Bij het in werking treden van de ‘fiscal cliff’ zullen de kapitalisten hogere belastingen moeten betalen. De bezuinigingsmaatregel zal vooral  de middenklasse krachtig en hard treffen. De lagere klasse, de zogenoemde volksklasse of massa zal het hardst getroffen worden, omdat onder andere de werkloosheid drastisch zal toenemen. Economen vrezen voor een recessie in Amerika, hetgeen voor grote sociale erupties kan zorgen binnen en buiten Amerika. Daarom denk ik dat de Republikeinen voor 1 januari wel tot overeenstemming komen met de democraten.
Aanpak Obama
De eruptie die zich tot nu toe beperkt tot gevallen als in Newtown gepleegd, zijn indicatoren die aangeven dat er iets in sociaal-maatschappelijk opzicht structureel fout zit in VS. Ik zei al dat het Amerikaanse kapitalisme tegen de muren gelopen is. En de meeste Amerikanen hebben dit al een tijdje door. Zij kozen voor een president die ‘Changes’ wil doorvoeren binnen het systeem. Met de herverkiezing van Obama heeft de meerderheid van de Amerikanen gezegd dat de ‘Changes have to come’. Ik wil daarom president Obama een hart onder de riem steken en vragen zijn pragmatisch beleid voort te zetten, primair ten faveure van zijn land maar ook voor de rest van de wereld. De gebeurtenissen in Newtown moeten  als een afschuwelijke daad getypeerd worden, maar het moet mijns inziens juist als versterking dienen om het oude beleid niet voort te zetten. De wereld is onderhevig aan een dynamisch proces. Het neo-pragmatisme geeft aan dat de mens zich meer moet opstellen als sociale wezen. Het individualisme zal steeds uitlopen op spanningen en confrontaties, hetgeen negatieve gevolgen zal hebben voor de gemeenschap. En dit schijnt de leider Obama goed te hebben begrepen.
Gecondoleerd American people.
Bert Eersteling

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: