Brandende DNA-vragen blijven onbeantwoord

De parlementariër Asiskumar Gajadien ergert zich eraan dat de minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer tijdens de begrotingsbehandeling geen woord heeft gerept over de overzichten van de gronduitgifte. Gajadien heeft in het parlement herhaaldelijk naar de overzichten gevraagd. “Ik denk dat het volk al door heeft dat deze pionnen met de dag erger worden dan hun voorgangers.” Vragen over onder andere de concessies van Bruynzeel en de terreinen van Para Industries zijn onbeantwoord gebleven.
Ook de vraag over de aankoop van een perceel achter of naast Torarica door de EBS is niet beantwoord door minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen. Deze vraag dateert van een jaar terug en de vraag over de 63 MW-uitbreiding te Saramaccastraat is ook onbeantwoord gebleven. Gajadien heeft via de website van een Deense maatschappij begrepen dat voor enkele diensten en installaties een contract is getekend van 40 miljoen euro. Het is tot nu toe onbekend wat de kosten zijn van de generatoren. “Alleen oneerlijke mensen en mensen met een slechte inborst kunnen het zo ver laten komen dat hoewel het parlement constant vragen stelt, er daarop geen antwoord gegeven wordt. Het ergste is dat de vragen niet beantwoord worden, maar dat het betreffend Deens bedrijf met wie de overeenkomst is getekend, wel uitgebreid de informatie op zijn website heeft geplaatst.” De VHP’er hoopt dat de minister in staat is om alsnog te reageren op al de vragen die gesteld zijn.
Ook het ministerie van Openbare Werken (OW) zou zich onthouden van het geven van inzage in de projecten bij dit ministerie die gegund zijn op basis van drie offertes onder SRD 1.5 miljoen. Antwoord op vragen met betrekking tot de rechtszaken is uitgebleven. Het is bekend dat er op 15 november 2012 een vonnis door de kantonrechter is uitgesproken, waarin er uitdrukkelijk wordt gesteld dat de eiser, in dit geval de aannemer, niet ervan kan worden weerhouden om een schadevergoedingsvordering tegen de Staat in te stellen, indien zij van mening is dat de Staat zich niet heeft gehouden aan de vastgestelde criteria bij toekenning van de gunning. “We zijn bekend met de schadevergoedingen bij RGB en nu komt dat van het ministerie van OW erbij”, aldus Gajadien.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: