Zeven lidbonden leveren moederlijsten niet in Uitsluiting nog niet aan de orde

Zeven lidbonden van de SVB hebben hun moederlijsten nog niet ingediend bij de SVB. Na de eerste deadline op 30 november hadden 10 bonden hun papperassen niet ingeleverd. Het tweede ultimatum was gesteld op 10 december en wel inleveren met bijbetaling van een boete. Hieraan hebben 3 lidbonden gehoor gegeven. Er zijn nog 7 lidbonden die de moederlijsten en overige  transferzaken op het SVB-secretariaat moeten afgeven. Een hiervan, de Voetbalbond Paramaribo Centraal (VBPC), zal geen competitie organiseren, omdat ze simpel maar 1 club hebben die mee wil doen. Er resten nog 6 lidbonden die hun zaken in orde moeten maken en deze zijn de Albina Sportbond (ASB), Para Sportbond (PSB), Brokopondo Sportbond (BSB), Wanica Sportorganisatie (WSO), Kwatta Sportbond (KSB) en de Coronie Sportbond (CSB). Directe uitsluiting van het komende Lidbondentoernooi hangt hun niet boven het hoofd. Voorziter Dayasankar Mathoera van de Commissie Lidbonden verzekert dit. ‘Je kan niet zwart op wit lidbonden gaan uitsluiten.’
‘We willen op tijd beginnen met het Lidbondentoernooi (red. 15 april 2013). Daarom hebben we deadlines ingesteld voor indiening van de moederlijsten. Maar het probleem is dat een paar bonden niet optijd starten met hun competitie, waardoor ze in problemen komen met de deadlines’, vertelt Mathoera. De oorzaak van de late aanvang van de competitie is dat de bonden niet genoeg ploegen hebben om de competitie vroeg te starten. ‘Er zijn bonden met minder dan 8 ploegen. Als ze in oktober beginnen, dan zijn ze in december of januari al klaar met hun competitie. Er komt dan een gap met het Lidbondentoernooi en dat willen ze voorkomen. Maar als ze later beginnen, komt de organisatie en voorbereiding van dit toernooi in gedrang’, legt hij uit. ‘Als de bonden de deadlines niet halen, komen ze ons uitstel vragen. Een competitie met weinig ploegen maakt dat de kwaliteit van het voetbal ook achteruitgaat. Je hebt weining voetbalminuten gemaakt, waardoor je in het Lidbondentoernooi ook benedenmaats gaat presteren.’ Mathoera geeft aan dat ergens in het competitiereglement wel staat dat je tenminste 8 clubs moet hebben om een goede competitie te organiseren.
‘Volgend jaar willen we het Lidbondentoernooi op 15 april starten. Voor de bestuursverkiezingen bij de SVB, dat is begin april, willen we alle voorbereidingen van het Lidbondentoernooi afgerond hebben, zodat bij een wisseling van de wacht het nieuw bestuur met een schone lei kan beginnen. Ze hoeven zich geen zorgen te maken over de organisatie en voorbereiding van het Lidbondentoernooi’, geeft Mathoera aan.
Dat bepaalde lidbonden, waaronder de VBPC, WSO, KSB en de SVCB via een brief kenbaar hebben gemaakt dat de wijze van bepaling van de deadlines niet goed is, veegt Mathoera van de tafel door te zeggen: ‘dat is lariekoek’. ‘We hebben op een vergadering met de lidbonden alle data bepaald. Deze zijn ook unaniem aangenomen en geaccepteerd door de meerderheid van de leden’, legt de commissievoorzitter uit. Mathoera vindt het erg dat juist de leden van de Commissie Lidbonden niet het goede voorbeeld geven. Hij doelt hiermee op Larida Ardin (VPBC), Errol Veldbloem (WSO) en Kenneth Themen (KSB). ‘Zij moesten tenminste hun lijsten in orde hebben. Vincent Gordon van de LSB heeft wel het goede voorbeeld gegeven door op tijd in te leveren.’
Over de bonden die hun bescheiden nog niet hebben ingeleverd, is Mathoera nog erg mild. ‘Er zijn sancties vastgesteld van wat gedaan moet worden als ploegen hun lijsten niet inleveren. Maar we gaan hun eerst aanschrijven en ze in gebreke stellen. Als ze daarmee nog moeite hebben, gaan we de lidbondenvergadering een oordeel laten vellen over deze zaak’, zegt Mathoera. Gisteravond heeft Mathoera in SVB-bestuursverband deze kwestie besproken. Daar zouden  er verder te nemen stappen besproken worden.
Errol Veldbloem, voorzitter van de WSO, zegt dat er regels zijn die nageleefd moeten worden. ‘Je kan geen commissie hebben die niet vergadert. Dit is nog steeds ons grootste zorgenpunt. Als de commissie vandaag vergadert, lever ik meteen mijn stukken in’, zegt Veldbloem. Hij zegt dat de SVCB wel heeft ingeleverd, uit vrees voor een schorsing van de SVB. ‘Vorig jaar hadden ze geen competitie en als ze dit jaar ook niet zouden inleveren, kon het zijn dat ze een zware straf zouden krijgen.’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: