LVV ontbeert gemotiveerd leiderschap

De minister van LVV had een uiterst zwak optreden in DNA bij de beantwoording van de vragen die door de DNA-leden zijn gesteld tijdens de begrotingsbehandeling. Dat is al een aantal jaren zo. De indruk ontstaat niet dat de minister echt affiniteit heeft met de landbouwsector. Evenmin heeft de minister een uitgesproken visie, waarmee hij zijn identiteit als landbouwminister vestigt. De antwoorden die de minister voorleest, zijn daarom helemaal niet overtuigend en dan hebben wij het helemaal niet over de antwoorden die de minister spontaan probeert te geven. Een voorbeeld zijn de cijfers die de minister presenteert met betrekking tot de rijstbouw. De sector beweert dat de laatste inzaai niet verder zal gaan dan 15.000 hectare. De minister heeft nu plannen die uitgaan van 60.000 hectare in 2013. De minister vertelt daarbij niet welke bevorderende maatregelen hij zal nemen om de sector zover te krijgen dat die financieel verantwoord kan gaan naar een verhoging met 300%. De minister laat zelfs na om iets te zeggen over de incentives, een punt waarvan het bol heeft gestaan in de kranten. Daarmee geeft de minister aan dat hij niet veel aandacht heeft voor een belangrijke subsector. Nu zegt de minister dat er een suppletoire begroting is ingediend om vanuit die goedgekeurde middelen de incentives uit te betalen. Al geruime tijd merken wij hier op dat het ministerie gedurende 40 jaren al de touch met de daadwerkelijke landbouwer kwijt is. Het zal ons wellicht niet in dank worden afgenomen, maar toch moet gezegd worden dat de oorzaak lijkt te liggen in de feminisering van het hoger kader op het ministerie. Er zou naar verluidt sprake kunnen zijn van een afkeer om minder modieuze landbouwlaarzen aan te trekken en met hem en broek in de landbouwvelden te stappen voor analyses en on site inspecties. Ministers van LVV hebben al geruime tijd geklaagd over het ontbrekend kader op het departement. Maar wat gebeurt er dan met de technologen die afstuderen in de richting Agrarische Productie op de Faculteit der Technologische Wetenschappen? Is dat geen kader of ontbreekt er wat fundamenteel aan de ontwikkeling? Schort er wat aan de werkethiek? Wil men liever binnen achter een computer met internet zitten of wil men ook daadwerkelijk de velden intrekken. Uit een lang vervlogen tijd wordt ons bericht dat de mensen die nu als ‘wit’mangs’ worden aangeduid, in een bepaalde periode vrij vroeg in de ochtendgloren samen met de boer op natte de rijstvelden stonden om hem van advies te dienen en om analyses te maken en monsters te trekken. Onze Surinamers die vrijwel allemaal ergens een landbouwachtergrond hebben, hebben een afkeer ontwikkeld voor het veld. Dat is ook het geval bij het zich feminiserend kader.
De droom van de president om de landbouw zodanig te upgraden dat het kan leiden dat wij een voedselschuur worden, schijnt niet doorgedrongen te zijn tot LVV. Kennelijk omdat het een onrealistische droom is. Als de zaken op de normale manier gebeuren, zal het er niet van komen. De president heeft al gezegd dat zijn partners, inclusief de PL, geen visie heeft.  De enige manier om de voedselschuurdroom te realiseren, zou kunnen zijn wanneer het onder het kabinet wordt geplaatst onder een presidentiële commissie. Een nadeel daarvan is dat het betekent een degraderen van LVV. Maar wat ook genoeg moet worden benadrukt, is het punt van transport. Op dit moment schijnen er geen deugdelijke luchtverbindingen te zijn, waardoor wij de landbouwproductie vers op de Caribische markt zouden kunnen afzetten. Dat moet onderdeel zijn van een uitvoerbaar plan, waaraan de regering zich moet committeren. Dat plan dat voedselschuur van de Caricom moet gaan heten, moet nog geschreven worden. In het plan moet aandacht besteed worden aan de concurrentie die er zou ontstaan met Guyana. Hoe is men van plan daarmee om te gaan? Wat zal de rol van de landbouwplantages zijn die al bestaan en hectaren aan vruchtbomen hebben? Wie moet verantwoordelijk worden gesteld voor de jarenlange verwaarlozing van citrusplantages in Commewijne? Nu lezen wij dat terwijl wij een droom hebben, de export van fruit is afgenomen. Dit geldt sterker voor de export van citrus die in vier jaar tijd van 88 ton naar 14 ton is gedaald. Wat is het effect van die daling geweest in termen van inkomen, armoede en werkgelegenheid? De export van groenten vertoont een gemengd beeld. Er zijn stijgingen en dalingen. Bacoven kent wel een stijging en overall genomen, vertoont deze stijging een vertekend beeld. Deze opmerking is ook in DNA gemaakt toen een DNA-lid van de oppositie de DNA probeerde wijs te maken dat de export van fruit is gestegen. De hele waarheid is dat bacove overall een positief effect heeft, maar dat de rest wel is gedaald en dat is niet bevorderlijk voor de diversificatie. Een studie noemt een aantal achterstanden waarmee wij te kampen hebben, waaronder het niet afgestemd zijn van bedrijven op internationale standaarden die belangrijk zijn voor de penetratie van de Europese markt en productiviteit van de agrarische sector over de gehele productieketen. De grond van Suriname is nog gezegend. De effecten van klimaatsverandering en zeespiegelstijging zijn nog niet voelbaar. De grond is ruim beschikbaar en er is een boerenbestand dat vecht voor behoud van de sector. Vanuit LVV wordt onvoldoende aandacht besteed aan het consulteren en betrekken van boeren in het landbouwbeleid. De indruk ontstaat dat LVV bezig is met andere belangen en de boeren met andere. Die vervreemding tussen LVV en de producerende boeren is een probleem van motiverend leiderschap dat al zeker 5-6 regeerperiodes aanhoudt.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: