Gescheiden echtgenoten geen recht op ambtenarenpensioen

Weduwen en weduwnaars van een ambtenaar, gewezen ambtenaar of gepensioneerde ambtenaar hebben recht op pensioen. De Ambtenarenpensioenwet van 9 december 1972, artikelen 35 en 36, regelt dit. Gescheiden echtgenoten, wier man/vrouw ambtenaar is,  missen echter elke voorziening in deze wet.  Echtgenoten die tientallen jaren lief en leed hebben gedeeld, krijgen van het Pensioenfonds te horen dat zij na de pensionering van hun gescheiden partner, geen recht hebben op een uitkering. Dit komt zeer schokkend over. Het pensioen van de weduwe of weduwnaar van een gewezen ambtenaar bedraagt 60% van het pensioen, waarop de overledene uitzicht zou hebben gehad, indien hem met ingang van de dag na die dag van zijn overlijden ontslag was verleend, vermeldt de wet. Voor de gescheiden eega is echter niets geregeld.  Voer voor de DNA vaste commissie van Binnenlandse Zaken om na te gaan of de Ambtenarenpensioenwet op dit punt aangepast moet worden.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: