Oppositie keurt handeling coalitie af Verdrag International Organisation for Migration stilzwijgend goedgekeurd


In de afgelopen periode zijn bij de behandeling van naturalisatie- en andere wetten diverse vraagstukken aan de orde gesteld, waarop de regering geen antwoord of duidelijkheid heeft gegeven. Het gaat om o.a. de bevolkingspolitiek, de toename van legale en illegale migratiestroom naar Suriname, mensenhandel en hiermee gepaard gaande criminaliteit en gebrek aan een veiligheidsgevoel. Ook vragen met betrekking tot de nieuwe vreemdelingenwet, het weer plaatsen van Suriname op de mensenhandellijst van de VS op de ‘tier 2/ watchlist’ en de plaatsing van Suriname op de risicolijst van de kinderarbeid zijn niet beantwoord. Al deze issues spelen ook bij de toetreding van Suriname tot het verdrag “International Organization for Migration”. Het is van belang dat discussies ter zake de verplichtingen van Suriname die uit dit verdrag voortvloeien en de impact van dit verdrag op het beleid en de wetgeving, goed belicht worden.
De gemeenschap zou de mogelijkheid worden ontnomen om middels een openbare behandeling nader geïnformeerd te worden over de inhoud van dit verdrag en het beleid van de regering met betrekking tot de eerdergenoemde zaken. De oppositie betreurt het dat de coalitie om redenen van een tijd- en quorumproblematiek, deze discussies die in landsbelang zijn, vermijdt.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: