Vrouw veroordeeld ter zake verduistering

Mevrouw Anni Tamsiran werd gisteren schuldig bevonden aan verduistering. Voor het gepleegde feit werd zij tot een gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 5 voorwaardelijk met aftrek, en een proeftijd van 3 jaar gevonnist. Bovendien kreeg zij als bijzondere voorwaarde het verduisterde geldsbedrag binnen een termijn van 6 maanden terug te betalen. Tamsiran heeft een geldsbedrag van Euro 3400 verduisterd. Deze vrouw is ruim 17 jaren bezig als touroperator. Ricardo werd door zijn broer benaderd om een driedaagse trip naar Atjoni te regelen. De betaling moest vooraf geschieden. Toen de 12 toeristen op de plaats van bestemming aankwamen, begrepen zij van de loungehouder dat zij de verblijfkosten nog moesten betalen. De toeristen gingen ervan uit dat Tamsiran waarschijnlijk verzuimd had om de kosten te betalen. De personen betaalden de kosten ter plaatse. Volgens Ricardo bleek naderhand dat de verdachte niet het volledige bedrag had betaald. Hierdoor kwamen de gasten als het ware in problemen voor wat betreft hun voeding en nog enkele andere zaken. De verdachte heeft naderhand bekend dat zij het geld ten eigen bate had aangewend.
Advocaat Sonny Chotkan betoogde dat hij een geheel andere mening was toegedaan dan de officier van justitie. Naar zijn mening was er geen sprake van verduistering. Het feit welke de verdachte heeft gepleegd, valt volgens de raadsman onder het civiel geding. Hij verzocht de rechter om de verdachte vrij te willen spreken. Kantonrechter Albert Ramnewash achtte het feit, mede op grond van de verklaring van Tamsiran, wettig en overtuigend bewezen. Zij heeft het geld ten eigen bate uitgegeven. De magistraat veroordeelde mevrouw Tamsiran conform de eis, namelijk tot 6 maanden, waarvan 5 voorwaardelijk met aftrek, en een proeftijd van 3 jaar, met daarbij ook de bijzondere voorwaarde van terugbetaling van het opgemaakte bedrag binnen 6 maanden. Tamsiran heeft de opgelegde straf reeds in voorarrest uitgezeten.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!