Bedrijven tonen belangstelling voor Nationaal Certificeringsprogramma

Er blijkt grote belangstelling bij bedrijven te bestaan om gecertificeerd te worden. De informatiesessie, welke het ministerie van Handel en Industrie op maandag 3 december 2012 heeft gehouden over het Nationaal Certificeringsprogramma (NCP), trok een volle zaal. Zowel geregistreerde bedrijven als diverse belangenorganisaties waren aanwezig. Het Nationaal Certificeringsprogramma (NCP) heeft tot doel “het opzetten, implementeren en certificeren van diverse kwaliteitsmanagementsystemen voor de publieke en private sector.”
Tijdens de presentatie gaf mw. Sharon Mac Donald van het projectteam een uiteenzetting van het programma en de criteria waaraan de bedrijven en/of organisaties moeten voldoen.
Zo is er duidelijk op gewezen dat indien bedrijven willen exporteren zij zullen moeten voldoen aan de internationale eisen. Bedrijven die in de productie en/of dienstverlenende sector werkzaam zijn, zullen middels een eigen bijdrage en incentive van de overheid in de gelegenheid worden gesteld hun bedrijf te doen certificeren.
Tijdens de presentatie kwam verder naar voren dat het Nationaal Certificeringsprogramma  uit diverse componenten is opgebouwd, te weten het trainen van de kwaliteitsmanagers, het opzetten en implementeren van het kwaliteitsmanagementsysteem en het certificeren van het kwaliteitsmanagementsysteem. Door het behalen van het certificaat is de organisatie in staat het objectieve bewijs te kunnen leveren aan zichzelf en aan derden dat het een bepaald niveau van kwaliteit en/of voedselveiligheid weet te handhaven. De standaarden, die in het NCP zullen worden opgenomen, zijn kwaliteits-, milieu-, veiligheid-, voedselveiligheids- en laboratoriumstandaarden. Het stappenplan van het programma zal dan ook bestaan uit een fase van voorbereiding, uitvoering van het certificeringsprogramma, evaluatie en bijsturing.
Het ministerie van Handel en Industrie heeft gemeend om dit kwaliteitsproject een permanent karakter te geven, mede daar ook gebleken is dat in de afgelopen 5 jaren er drie pilot-projecten succesvol zijn afgerond. Het streven is om het NCP in januari 2013 te launchen. De trainingen van de kwaliteitsmanagers, die door de deelnemende bedrijven zelf worden aangewezen, zullen per 1 februari 2013 van start gaan en zullen binnen 6 maanden worden afgerond. Het is de bedoeling dat binnen een jaar de certificering van het bedrijf een feit moet zijn.

error: Kopiëren mag niet!