VHP en NPS mogen niet in het machtscentrum

Gedurende de regeerperiode 2000 – 2010, ruim 10 jaren, heeft zowel de VHP als de NPS er zorg voor gedragen dat de komende generatie Hindoestanen en stadscreolen “paria’s” zijn geworden. De anderen die er nog zijn, zullen overleven daar die huidige generatie de 45-plus reeds is gepasseerd.  Echter zal alles wat daar achter zit een verloren generatie zijn. Deze genoemde politieke partijen hebben er zorg voor gedragen dat aan de eerder genoemde groepen de economische mogelijkheden zijn ontnomen door de massale invasie van “nieuwe” Chinezen uit het vaste land van China. Dr. Martin Schalkwijk heeft het eerder verwoord door te stellen dat de NPS hiermee de Hindoestanen hun economische macht  heeft willen ontnemen, hetgeen de Creolen niet is gelukt.  Velen zijn het echter niet volledig eens met deze stelling. Ook de machthebbers binnen de VHP zijn voor de volle 100% medeverantwoordelijk voor de gang van zaken.  Zij hebben het immers vanwege hun eigen interne machtsdrang toegelaten. Om de Chinese invasie te kunnen begrijpen, moet men op de hoogte zijn van de Chinese politiek en de drang naar expansie in de wereld. Deze drang is ontstaan na de periode van Mao Tse Tung en met de komst van Deng Xiaoping. Eveneens in de aanloop toen van Hong Kong die terug ging in de boezem van China. Chinezen staan niet bekend als een agressief volk. Zij hebben ook geen oorlogen gevoerd. Zij zijn echter wel aangevallen en bezet gehouden. Het communistische China, met een kapitalistisch gezicht naar de wereld, heeft geen drang om landen te bezetten, maar het heeft wel een drang naar “easy money”diplomatie. Men stoort zich niet aan mensenrechtenschendingen en het doet ze niks of men nu democratisch is of niet.  Men gaat simpel uit van ‘dat ik niet met jouw bemoei, ook niet met jouw interne aangelegenheden en dan moet jij ook niet bemoeien met de interne aangelegenheden van mijn land’. No questiona asked.
China is nog steeds een arm land met achtergestelde provincies. Hun lokale problemen vereisen daarom dat zij een constante groei moeten hebben. Gezien de industriële ontwikkeling is het land op zoek naar grondstoffen, daar het zelf niet genoeg grondstoffen bezit om zijn eigen industrie draaiende te houden.
Die grondstoffen vindt men o.a. in Afrika (zwart Afrika). Daar zitten de meeste ondemocratische regeringen, verdeeld in tientallen stammen met elk hun eigen  interne verschillen en ze zijn ook het meest corrupt. Doordat deze regeringen door hun aansluitend falend corrupt beleid hun eigen land niet hebben kunnen ontwikkelen, worden de chinezen verwelkomd.  Zij bieden tegen zachte leningen en ook middels schenkingen infrastructuur,  scholen en ziekenhuizen aan, kortom alles wat een goede regering zou moeten doen, maar niet heeft kunnen bewerkstellingen.
In ruil daarvoor wensen het wel toegang tot het land, op zoek naar de grondstoffen alsook voor het verplaatsen van zijn burgers naar die gebieden.
In ons land is hetzelfde gebeurd als in zwart Afrika. Noch de NPS noch de VHP heeft zelfs het eigen vermogen gehad om het volk te ontwikkelen. Zij hebben de easy money diplomatie van de Chinezen toegelaten, zonder hen ook iets te vragen.  Wat heeft erin gezeten voor de NPS ? Mogelijk de stelling van dr. Martin Schalkwijk, maar ook het onvermogen zelf iets te doen.
De lokale stromannen hebben toegang gevonden tot het hoogste instituut van het land en dat heeft daarover zijn zegen uitgesproken. Op dat moment was het president Venetiaan die toen ook nog de voorzitter was van de NPS. Met de zegen van Venetiaan werd zo goed als alles mogelijk gemaakt voor de Chinezen .
Wat was erin voor de VHP? De VHP, toen met vicepresidenten Jules Ajodiha en Ramdien Sardjoe, was mogelijk heel erg verstrikt in haar politieke weelde. Ook had hun politieke partij het beheer over het ministerie van Openbare werken, van waaruit voor vele miljoenen aan infrastructurele werken onder de Chinese Dalian werd uitgevoerd. Het is ook onder hun bewind dat de VHP-minister Balesar een gevangenisstraf kreeg opgelegd vanwege corruptie. In een samenspel van eigen belangen en het politieke principe van ‘ik stoor jouw niet en jij stoort mij ook niet’ ging een ieder zijn gang. Hoe vaak hebben burgers niet gevraagd over vergunningen, het toegangsbeleid tot het land als ook over de bevolkingspolitiek?  Het heeft er veel van dat de burger voor tien jaar de woestijn in werd gestuurd, omdat de politieke belangen binnen de partijen waren veilig gesteld. De Surinaamse generatie en ook haar nageslacht die in de kleinhandel, import , industrie en ook in de landbouw een bestaan vonden, is vernietigd door de VHP en de NPS.
Een Chinese invasie in zwart Afrika is op dat continent niet opvallend vanwege de miljoenenbevolking. Maar een soortgelijke invasies in ons land is zichtbaar en voelbaar, omdat wij slechts een geringe bevolking hebben van maar amper 125.000 huishoudens. Noch de VHP, noch de NPS heeft een visie gehad, want anders hadden zij wel de Chinezen kunnen toelaten, maar dan binnen geselecteerde industrieën.  Dit model hebben goed geordende en niet corrupte landen wel gedaan en uitgevoerd. Maar zowel de VHP als de NPS heeft voor een wildwest-situatie gezorgd en toekomstige Surinaamse generaties vernietigd. Waarom de Chinezen mogelijk juist voor ons land hebben gekozen, volgt in een ander artikel. De drang naar onverdiend geld, “easy money”, is nog niet voorbij. Ook Bouterse gaat dezelfde trend op maar met veel meer woorden. De Surinaamse bevolking gaat er anders uitzien in 10 jaar tijd.  Wie niet door de tunnels kan kijken, zal het maar niet geloven.

error: Kopiëren mag niet!