BEP-fractie nog steeds buiten vaste commissies DNA

De BEP-assembleeleden Ronny Asabina en Rudolf Zeeman zitten nog steeds werkloos in het parlement wat betreft het functioneren in een vaste DNA-commissie. De BEP wordt nog steeds buiten de parlementaire vaste commissies gehouden, sinds zij eind april 2012 gedirigeerd is naar de oppositiebanken. BEP-fractieleider Ronny Asabina zegt desgevraagd dat de fractie dit als storend ervaart en haar werk in het parlement niet effectief kan doen. ‘Rudolf Zeeman en ik worden beperkt in ons werk, want wie geen deel uitmaakt van een departementale commissie, kan ook geen zitting hebben in een commissie van rapporteurs’, zegt de BEP-topper. Het is vast  gebruik dat de vaste departementale commissies zich buigen over ontwerpwetten en adviezen daarover uitbrengen aan het parlement.  Asabina zegt de kwestie vaker te hebben aangekaart bij DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Zij beloofde een poos geleden dit ter sprake te zullen brengen op een huishoudelijke vergadering (HV). ‘Dit punt is echter nooit  meer op de agenda van een HV gebracht’, zegt Asabina.
De BEP’er heeft voordat zijn partij uit de coalitie werd gezet, gefunctioneerd als voorzitter van de vaste commissie Regionale Ontwikkeling (RO) en als lid van de commissies Financiën en Volksgezondheid. De regel is dat alleen coalitieleden vaste commissies mogen voorzitten. Deze kwestie kan de BEP-assembleeleden ook beperken in hun deelname aan de huidige begrotingsbehandeling. ‘Als lid van een commissie kan men zich veel efficiënter voorbereiden op de ontwerpbegrotingen.’
Asabina zegt dat de coalitie ervan uit gaat dat de BEP-parlementariërs hun posten in de commissies moeten opeisen van de oppositie. De oppositie heeft recht op 34 (17 x 2) posities in de departementale commissies. NF-fractieleider Radjkoemar Randjietsing had de BEP laten weten dat zij schriftelijk moeten aangeven bij welke commissie zij ondergebracht willen worden. Asabina is van plan deze kwestie weer aan te kaarten bij deze ronde van de begrotingsbehandeling.

error: Kopiëren mag niet!