‘Regering heeft meer middelen van projecten laten verdwijnen’

‘De regering heeft nog meer middelen die gereserveerd waren voor projecten, laten verdwijnen. Niet alleen de middelen ten behoeve van de bouw van de dijken op Coronie en Commewijne zijn verdwenen. Ook de middelen voor de bouw van een atletiekcentrum en de bouw van een tweede studentenflat op de campus van de Anton de Kom Universiteit, die ook al gereserveerd waren door de vorige regering, zijn verdwenen.’ Dat onthulde ex-president Ronald Venetiaan tijdens de begrotingsbehandeling. ‘Waar zijn deze middelen? Wat is met het bedrag van SRD 435 miljoen gebeurd, waarbij in totaal Euro 55 miljoen was bestemd voor Coronie en een bedrag van Euro 45 miljoen voor Commewijne’, vroeg Venetiaan. De NPS’er meent dat een Clad-onderzoek moet komen over alle verdwenen middelen die waren gereserveerd. Hij vindt dat de huidige regering stoeit met de middelen van de gemeenschap. ‘Kenmerkend hieraan is dat er geen transparantie is met betrekking tot de uitgaven van de regering.’
Venetiaan zegt dat de vorige regering een in deplorabele staat verkerende economie, gezond heeft gemaakt en dat de huidige regering de vruchten ervan plukt. Ten aanzien van de eerste studentenflat opende hij zijn aanval op de minister van Onderwijs. ‘Waarom laat de Adek de eerste flat van de campus tot de dag van vandaag leegstaan?’ Volgens Venetiaan gebruikt de universiteit elke keer een excuus om de flat niet in gebruik te nemen. ‘Dan is er geen generator. Dan is er geen transformator. Minister van NH, wat kost een generator? Wat kost een transformator? En als er een lift nodig is om naar de verdiepingen te gaan, wat kost dat alles’, wilde Venetiaan weten.
Volgens de NPS-parlementariër blinkt de huidige regering alleen uit in de consumptieve sfeer ten behoeve van specifieke groepen van wie men ondersteuning verwacht in de komende verkiezingen en investeert men weinig of nauwelijks in duurzame projecten. ‘En we gaan niet meer herhalen waarover we het hebben, dat hebben we enkele dagen terug al gezien bij de aanname van de suppletoire begroting’, zei Venetiaan, doelende op de uitgaven van het kabinet van de president. In zijn betoog adviseerde hij de regering om de financiële middelen die ze nu beschikt doelmatig en effectief aan te wenden. Volgens de NPS-politicus is de huidige regering bezig het volk wederom in de armoede te jagen vanwege haar verspillingscultuur.

error: Kopiëren mag niet!