Asiskumar Gajadien: ‘Waar zijn miljoenenterreinen Para Industries’

Niet alleen het DNA-lid Ronny Asabina heeft constant kritiek op de manier hoe de goudsector wordt aangepakt; ook Asis Gajadien (NF/VHP) is niet onder de indruk van de aanpak. Gisteren vroeg hij tijdens de begrotingsbehandeling aan minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen een overzicht te presenteren van de grondbeschikkingen die zijn verstrekt, alsook de hout- en goudconcessies. Tevens vroeg hij naar een overzicht van de goudexporteurs, ingedeeld naar schaal van activiteit. ‘Want uit de belastinginkomsten voor 2011 blijkt dat het ‘groot productiebedrijf ongeveer US$110 miljoen heeft opgebracht, terwijl de kleine en middelgrote bedrijven nog geen US$ 1 miljoen opbrachten. Dit ondanks het feit dat de kleine en middelgrote bedrijven meer produceren dan het ‘grootbedrijf’. ‘U begrijpt dat elke dag dat er geen verandering hierin komt, wij de kinderen van onder andere het binnenland die gezond drinkwater en goed onderwijs ontberen, tekort doen.’
Gajadien vroeg aan de regering of het waar is dat de zogenaamde ordening erop gericht is om aan de regering gelieerde personen te accommoderen. ‘Deze ordening kost ons minimaal 5 miljoen US$. De president heeft in Kruispunt in 2010 aangegeven dat de inkomsten van de informele goudsector in beeld gebracht zouden worden.’
Ten aanzien van de bosbouwsector merkte Gajadien op dat er aan retributie 15 miljoen SRD is opgenomen. ‘Terwijl wij als staat 12 miljoen uitgeven aan de operatie van SBB. In 2012 hebben wij aan deze sector aan inkomsten gehaald een bedrag van 3 miljoen. We zien dat concessies door particulieren worden gebruikt voor onderverhuur en overeenkomsten worden getekend van 6-15 miljoen US$.’ Gajadien haalde aan dat Greenheart grote concessies beheert met een waarde van 400 miljoen US$, zonder dat duidelijk is wat de Staat terugkrijgt. Hij wilde weten waar de concessies van Bruynzeel op dit ogenblik zijn. ‘Zijn ze nog in de boezem van de staat?’ Over de terreinen van de voormalige Para Industries is er ook onduidelijkheid meent de VHP’er.
Ten slotte vroeg de parlementariër uit Wanica of hij een overzicht kan krijgen van de minister van OW van alle projecten die tussen 4.000 SRD en 1.5 miljoen SRD zijn uitgevoerd of gegund middels een onderhandse gunning op offertebasis.

error: Kopiëren mag niet!