Meeste Braziliaanse vrouwen naar Suriname geronseld voor prostitutie

Suriname is een topbestemming voor mensenhandelaars om Braziliaanse vrouwen naar toe te brengen om hen te laten werken in de prostitutie. Tussen 2005 en 2011 zijn 133 Braziliaanse vrouwen naar Suriname gebracht om te arbeiden als commerciële sekswerkers. Dit meldt het Braziliaanse ministerie van Justitie. Naast Suriname is ook Zwitserland een topbestemming met 127 geregistreerde personen en Spanje met 104. Braziliaanse vrouwen worden ook naar Nederland geronseld. Het ministerie heeft 71 vrouwen geregistreerd die naar Holland zijn gebracht.
Van de 475 Brazilianen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel, is het  grootste deel vrouwen. 337 zitten in de seksindustrie. Deze cijfers komen van de Braziliaanse Nationale Justitiële Secretariaat, de VN-tak voor Drugs en Criminaliteit –UNDOC- en landen waar Brazilianen naar toe gesmokkeld zijn. De slachtoffers variëren tussen de 10 en 29 jaar. Ze komen uit families met lage inkomens en – scholing.

error: Kopiëren mag niet!