Loononderhandelingen regering en overheidsvakbonden deze week af

In november of december krijgen overheidsambtenaren een salariscorrectie. Zowel voorzitter Ronald Hooghart van de Centrale Landsdienaren Organisatie (CLO) als topman Wilgo Valies van de Bond van Leraren (BvL) rekent erop dat de gesprekken voor positieverbetering van landsdienaren deze week zijn afgerond. Hoewel het niveau van de salarisverhoging nog niet bekend is, staat vast dat er een terugwerkende kracht (twk) komt vanaf januari 2012.
“Wij hopen dat we zo snel als mogelijk kunnen afronden, zodat de ambtenaren in november het geld kunnen ontvangen”, zegt Hooghart. CLO houdt er rekening mee dat de acties van het Centraal Bureau Mechanische Administratie (Cebuma) de uitvoering van het akkoord met de regering kunnen vertragen. Indien de uitbetaling van de gecorrigeerde lonen in november niet lukt, is dat in december gegarandeerd.
De BVL/Fols hebben gisteravond gesprekken met de regering en het Overlegorgaan gevoerd. Zij hebben voorstellen gedaan voor positieverbetering en proberen de gesprekken ook deze week af te ronden. Zowel de regering als de vakbonden willen de looncorrecties in november uitbetaald zien. Valies wenst inhoudelijk niet op de gedane voorstellen in te gaan, maar laat doorschemeren dat de regering akkoord is gegaan om een twk ingaande januari 2012 te includeren. De BVL en Fols benadrukken verder dat zij de loonindexering niet overboord hebben gegooid. “We gaan daarover afspraken maken met het Overlegorgaan. Het staat recht overeind”, aldus Valies.
Zoals Dagblad Suriname van bronnen op het departement van Binnenlandse Zaken verneemt, is er al een akkoord voor 5% verhoging inclusief twk. Daarnaast is het 13e maandsalaris voor ambtenaren, die ondervoorzitter tevens minister van Openbare Werken Ramon Abrahams had aangekondigd, gegarandeerd. Zowel Hooghart als Valies vindt de gesprekken positief en kijken uit naar de uitbetaling.

error: Kopiëren mag niet!