Bauxietsector kende slechte tijden in eerste helft 2012

De productie van bauxiet en aluinaarde bleef dalen in de eerste helft van 2012. Dit staat vermeld in het rapport van de Centrale Bank van Suriname over de economische ontwikkelingen in het eerste halfjaar van 2012. De aluinaardeproductie leed onder de lagere kwaliteit van bauxieterts in de bestaande mijnen en een afname van de productie als gevolg van de relatief hoge binnenlandse verwerkingskosten in vergelijking met buitenlandse raffinaderijen. Als gevolg van de lagere productie werd de bauxietinvoer uit Brazilië stopgezet. De afname van de productie vond plaats tegen de achtergrond van zwakte in de wereldwijde markt voor aluminium, waardoor de winstgevendheid van smelterijen en raffinaderijen wereldwijd is aangetast. De verwachte stijging van de wereldwijde vraag werd niet bewaarheid. Dit leidde tot een overmatig aanbod en prijsverlagingen voor bauxietderivaten in de wereldmarkt. De vooruitzichten voor de nabije toekomst zijn niet bemoedigend. Alcoa maakte haar voornemen bekend om de productie van de aluinaarderaffinaderij in de Atlantische regio met gemiddeld 4% per jaar in te krimpen.
 

error: Kopiëren mag niet!