Staatsolie Raffinaderij Uitbreidingsproject in volle gang

Het Staatsolie Raffinaderij Uitbreidingsproject (REP) is in volle gang. De Surinaamse pers heeft gistermorgen, na een presentatie van Rudolf Elias, project director, de werkzaamheden en het US $ 700 miljoen kostend project van dichtbij mogen zien. De huidige olieraffinaderij van Staatsolie te Tout Lui Faut is sedert 1997 in bedrijf en produceert diesel, stookolie en asfaltbitumen. Staatsolie heeft het Raffinaderij Uitbreidingsproject/ Refinery Expansion project (REP) sinds 2002 in voorbereiding.
Op 25 februari 2012 is de constructie officieel gestart. Na voltooiing, medio 2014, zal de raffinaderij premium diesel, gasoline, stookolie en asfaltbitumen, voornamelijk voor de lokale markt, produceren en zwavelzuur voor de export. Staatsolie heeft zich vanaf het begin van dit project ingezet voor de bouw van een raffinaderij die niet alleen betaalbaar is, maar ook voldoet aan de huidige, hoge kwaliteits- en veiligheidseisen voor raffinaderijen. Het Staatsolie Raffinaderij Uitbreidingsproject houdt in het uitbreiden van de huidige raffinaderij en is een van de concrete doelstellingen van Staatsolies lange termijnvisie ‘Vision 2020’. De voornaamste doelen van dit project zijn: verhogen van de verwerkingscapaciteit van de raffinaderij van 7.000 naar 15.000 barrels olie per dag; maken van hoogwaardige eindproducten waarmee de lokale markt voor een groot deel zal worden voorzien en verhogen van de inkomsten voor zowel Staatsolie als de staat Suriname als gevolg van afname van de import van gasoline en diesel.
De uitbreiding van de raffinaderij is niet simpelweg een verhoging van de verwerkingscapaciteit per dag. Naast de twee bestaande units komen er acht bij, waardoor eigenlijk kan worden gesproken van een nieuwe raffinaderij. Van de bestaande opslagtanks worden 15 aangepast en hergebruikt, daarnaast komen er 11 nieuwe tanks bij.
Na een internationaal aanbestedingsproces is het Italiaans bedrijf Saipem S.p.A. gekozen als de hoofdaannemer voor het project. Staatsolie en Saipem zijn op 24 juni 2011 overeengekomen dat Saipem verantwoordelijk is voor het detailontwerp voor de raffinaderij, de aankoop van materialen en equipment, fabricage van de units in het buitenland en het transport daarvan naar Suriname. Staatsolie is bezig in eigen beheer, onder begeleiding van Saipem, de bouw in Suriname uit te voeren. Dit deel van de overeenkomst is dus een gedeelde verantwoordelijkheid, maar Saipem blijft de eindverantwoordelijke.
Saipem is bezig in haar constructiewerkplaats in Sardinië, een eiland voor de kust van Italië, een deel van de raffinaderij in modules voor te fabriceren. Deze zal met de boot getransporteerd worden naar Suriname. Ook in India worden delen voorgefabriceerd. Bouwmaterialen zoals cement, beton en de heipalen worden zoveel mogelijk lokaal ingekocht.
De bouw van een haven op het complex te Tout Liu Faut is daarom van eminent belang.
Op de constructiesite werken ongeveer 1.000 arbeiders. Van het totaal aantal arbeiders is ook een groot deel uit het buitenland. Om in de behoefte van gecertificeerde lassers te kunnen voldoen, werkt Staatsolie samen met de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO).
Met acht nieuwe units en complexere processen wordt de taak van de huidige operators zwaarder. Voor de nieuwe raffinaderij zullen er meer operators nodig zijn voor de besturing. Daarom zullen nieuwe als huidige operators getraind worden om te werken in de nieuwe raffinaderij.
Het Raffinaderij Uitbreidingsproject heeft voor Suriname voordelen op verschillende gebieden, zoals waardecreatie,  met name verhoging van de inkomsten van Staatsolie en de overheidsinkomsten, verhoging van de bijdrage aan de betalingsbalans, veiligstellen van de lange termijn afzet van brandstofproducten in Suriname, verminderen van de afhankelijkheid internationaal van diesel en gasoline en verhogen van het expertiseniveau van lokale bedrijven die als subcontractor aan het project zullen werken, met als gevolg verhoging van de arbeidskwaliteit en vaardigheden.
Widjai Ganesh

error: Kopiëren mag niet!