Loonindexering niet van de baan

Aanpassing van de lonen op basis van het jaarinflatiecijfer is niet van de baan, zegt Fols-president Marcellino Nerkust aan Dagblad Suriname. De Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (Fols) en de Bond van Leraren (BvL) hadden gistermorgen rond zeven uur een onderhoud met vicepresident Robert Ameerali hierover. De regeringstopper deelde de bonden mee dat de regering in dit stadium nog geen concessies kan doen met betrekking tot de door de bonden gevraagde loonindexatie. Het is de bedoeling dat partijen  in januari 2013 de loononderhandelingen zullen vervolgen met loonindexering als uitgangspunt. In het traject dat nu is uitgezet voor loonaanpassing zullen de onderwijsvakbonden met het Overlegorgaan van de overheid (OO) in onderhandeling treden. Nerkust zegt dat de volgende ontmoeting met het OO voor volgende week gepland is. De onderwijsvakbonden hebben reeds een gezamenlijk bod gedaan voor aanpassing van de lonen. Over het geëiste percentage van de correctie wilde Nerkust  niet veel kwijt. Het ligt in de verwachting de loonronde nog deze maand af te ronden.

error: Kopiëren mag niet!