Afsluiting project: Versterking rechtsbewustzijn bij dove en slechthorende personen

De Stichting Ilse Henar- Hewitt juridische bijstand voor vrouwen is op 7 juli  2012 gestart met het ‘Project Versterking rechtsbewustzijn bij dove en slechthorende personen’. In dit project hebben 25 vrouwen en 7 mannen geparticipeerd. De stichting stelt zich onder andere ten doel juridisch advies en bijstand te verschaffen aan alle burgers in het algemeen, maar in het bijzonder minder draagkrachtige vrouwen. Vanuit  het besef dat niet alle personen gelijke toegang hebben tot rechtsinformatie en deze groep personen nauwelijks, is het bovengenoemde project in samenwerking met de vereniging Sudobe (Surinaamse Dovenbelangen) uitgevoerd. De participanten hebben zelf mogen aangeven over welke onderwerpen zij meer informatie wensten.
De behandelde onderwerpen zijn seksueel molest op de werkplek en belangrijke familierechtelijke onderwerpen zoals het huwelijk, concubinaat, erkenning van kinderen en voogdij. Verder is er ook een sessie budgettering (verantwoord omgaan met geld) gehouden. De enthousiaste  participanten hebben deze informatiereeks als zeer leerzaam ervaren, omdat het zaken betreft die zij in hun dagelijks leven meemaken en in sommige gevallen heeft het gebrek aan voldoende rechtsbewustzijn/kennis  invloed gehad op hun huidige  leefomstandigheden. De stichting heeft met veel genoegen dit project uitgevoerd en dankt hierbij de Sudobe,  Quota International Suriname voor de video-opnamen van enkele sessies en de UNFPA voor de financiering. Uit dit project is het plan voortgesproten een opleiding voor gebarentolken te doen verzorgen, zodat er meerdere gekwalificeerde personen kunnen worden getraind om dove en slechthorende personen waar nodig hulp en bijstand te verlenen. Voor de uitvoering hiervan hoopt de stichting op de medewerking van de verschillende instanties en ministeries. De afsluiting van het project is op 3 november 2012  in de vergaderzaal van de Kennedy Stichting.

error: Kopiëren mag niet!