Waarom moeilijk doen als het ook gemakkelijk kan?

Na alle ergernis kan het zijn dat je zelfs nog gaat lachen. Als iemand mij zou  aangeven dat hij de kosten gaat betalen, dan zou ik lang blij zijn.  In Suriname zijn er kennelijk veel mensen met geld en dat geeft alleen maar ellende. Om een borstbeeld krijg je nu zoveel gehaal en getrek dat we eigenlijk blij moeten zijn dat meneer Lachmon het allemaal niet persoonlijk meemaakt.  Ik vraag mij af of het werkelijk gaat om de liefde voor meneer Lachmon want de indruk bestaat dat het meer is dan dat. Want wat maakt het nou uit wie het doet ? Als je het doet omdat je vindt dat meneer Lachmon het verdient dan kan dat nooit zoveel heisa veroorzaken.  Het kan ook zijn dat we verder niets beters te doen hebben natuurlijk.
Een andere ergernis waar ik heel vaak mee geconfronteerd word zijn de vele aanrijdingen waardoor de wegen onnodig lang geblokkeerd worden. In feite vraag ik mij af waarom nu de politie erbij moet komen bij aanrijdingen waar de betrokkenen zelf kunnen weten dat ze fout zijn. Of zijn wij met ons nuchter verstand zelfs daartoe niet in staat?
Kop/staart aanrijding bijvoorbeeld. Dan weet je direct dat de wet zegt dat elke bestuurder een zodanige afstand dient te houden dat hij zijn voertuig op tijd tot stilstand kan brengen. Als de verzekeringsmaatschappijen nu een voorbedrukt rapport opmaken welke door de betrokkenen ter plaatse wordt ingevuld dan is de rijbaan al vrij snel weer vrij en kan de verzekering het verder lekker uitzoeken. Sowieso is elke aanrijding met alleen schade een civiele zaak. Waarom dan wachten op de politie? Hoeveel manuren gaan er niet zomaar verloren voor de politie die al die uren veel efficiënter kan invullen.
Ik weet niet of dit te maken heeft met vertrouwen maar het kan veel efficiënter. Partijen hoeven het niet eens met elkaar eens te zijn over de schuldvraag want de verzekeringsmaatschappijen maken het dan zelf uit en zo niet dan maar de rechter.
Partijen kunnen het tevens op dat formulier aangeven of ze het wel of niet eens zijn met elkaar is dus zie ik  de noodzaak van politieaanwezigheid niet in.
Ik vraag me soms af of er nog mensen zijn die logisch kunnen nadenken.
Neem nou het volgend geval. Ik heb een Nederlands rijbewijs. Sinds enkele jaren moet je dan een rijtoestemmingsbewijs hebben. Die heb ik vier jaar gehad. Nu kom ik voor de vijfde keer,  maar gelukkig!  Het hoeft niet meer. Ik moet alles in orde maken voor een Surinaams rijbewijs. Nadat ik alles in orde heb gemaakt en ingediend, krijg ik een strookje waarop staat vermeld dat ik ruim een maand later moet informeren. Ik bel om te vragen en wat denk je? Mijn rijbewijs is nog niet klaar!
Ik zeg tegen de dame aan de telefoon dat ik omstreeks 5 oktober had geïnformeerd, omdat dat op dat strookje staat en die datum is nu verstreken. Ik verwachtte dat zij zou zeggen: ‘geen probleem meneer,  zodra het rijbewijs binnen is dan bellen we u op’. Maar niets daarvan! Wat ik wel krijg te horen, is dat ik naar het bureau moet rijden (milieuvervuiling) om te verlengen. Ik vroeg wat ik dan moest verlengen. Ja, mijn strookje natuurlijk. Het komt er op neer dat ik tijd moet vrijmaken om te gaan (onnodig het verkeer moet belasten) zodat op mijn strookje kan worden vermeld dat ik langer moet wachten en dat heet verlenging (van de wachttijd dus).
Tot overmaat van ramp, houdt een agent mij staande op straat en hij zegt tegen mij dat mijn rijbewijs is vervallen. Ik vraag aan de agent van waar hij die wijsheid vandaan heeft gehaald. En hij zegt doodleuk: ‘dat zie ik aan de datum op het strookje’.
Ik vraag de agent of dat strookje volgens de wet een deel is van mijn rijbewijs. Maar toen werd het dus voor die zielenpoot heel moeilijk. Ik heb hem toen heel vriendelijk en geduldig  uitgelegd dat ik het bewijs heb waaruit blijkt dat ik alles op tijd heb ingediend en dat dit bewijs pas vervalt als de overheid zijn werk doet en dat is zorgen dat ik binnen de  gestelde termijn mijn rijbewijs krijg. Zolang dat niet gebeurt, is de overheid in gebreke en zeker niet ik als indiener van de stukken. De agent was verder wel aardig en toonde begrip voor mijn uitleg want ik mocht doorrijden. Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan?
Rebien

error: Kopiëren mag niet!