Personeel Huize Ashiana krijgt beloofde toelagen niet

Het personeel van Huize Ashiana is gebelgd over het feit dat de regering zich weer niet aan haar afspraken gehouden heeft. De regering heeft voor de medewerkers slechts het aangepaste bedrag aan kledingtoelage van 2011 gestort. De verhoogde wacht- en middagtoelage en de eenmalige uitkering van het afgekochte wensenpakket van 2010 zijn niet gestort. Vicepresident Robert Ameerali, die getekend heeft voor de verhoging van de wacht- en middagtoelage, zou aan de bond hebben meegedeeld dat het nu aan de  betreffende minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting ligt om deze in  uitvoering te brengen. Op de loonslip die gisteren is afgegeven aan het personeel, prijkt alleen de kledingtoelage. Deze is voor het witte uniform aangepast van SRD 750 naar SRD 950 en voor het gekleurde uniform van SRD 600 naar SRD 750. Het bondsbestuur van de Ashiana Werknemersorganisatie heeft de leden opgeroepen voor een spoed ledenvergadering op maandag om negen uur. Dagblad Suriname verneemt dat het actiemodel onverkort wordt gehandhaafd, totdat de regering alle beloofde gelden heeft gestort.
 

error: Kopiëren mag niet!