Fonds voor hiv-, tuberculose- en malariabestrijding uitgeput

Het fonds (Global Fund) dat het ministerie van Volksgezondheid in staat stelde om de afgelopen jaren hiv, tuberculose en malaria te bestrijden in Suriname, is uitgeput. Er zijn op dit ogenblik lopende projecten gaande die afgebouwd moeten worden vanwege de financiële uitputting. Daarna is het voor het ministerie wikken en wegen over hoe de projecten voortgang te laten vinden. In een interview bevestigt de minister van Volksgezondheid, Michael Blokland, dat de Global Fund is uitgeput. Echter ziet hij geen reden tot paniek. ‘Suriname moet op eigen kracht verder gaan’, is zijn reactie. Hij zegt dat er wel andere donormiddelen zijn zoals van de Paho om projecten toch nog te kunnen uitvoeren.
Volgens bronnen binnen het ministerie zijn vanaf het begin van het jaar met heel veel moeite middelen vrij gemaakt om projecten te financieren. In de ontwerpbegroting van het dienstjaar 2013 is de Global Fund ter bestrijding van hiv/aids, tuberculose en malaria wel opgenomen als beleidsmaatregel 118. Verder staat aangegeven dat het een must is om in stad en binnenland de screeningsmogelijkheden voor hiv te verruimen, evenals de toegang tot zorg en medicamenten voor hiv/aidspatiënten te garanderen. Het aantal hiv-patiënten dat therapie krijgt, is landelijk ruim 1200. De beschikbaarheid van hiv-testen en aidsremmers zal met overheidsmiddelen gegarandeerd moeten worden.
De psychosociale begeleiding van hiv/aidspatiënten door met name NGO’s zal verder ter hand worden genomen. Deze benadering richt zich erop om patiënten therapietrouw te houden. Ook de behandeling van hiv-positieve zwangeren zal verder verbeterd moeten worden, teneinde het aantal besmette baby’s tot nagenoeg nul te reduceren. Ook zal met deze beleidsmaatregel de bestrijding van opkomende malaria-epidemieën in de bewoonde gebieden in het binnenland, waar de residerende populatie ongeveer 50.000 is, gecontinueerd worden teneinde de herintroductie van deze gevreesde ziekte te voorkomen. Schattingen van de populaties in de goudconcessies liggen tussen de 20.000 en 25.000.
Voor malaria zal gewerkt worden aan verdere reductie en zelfs eliminatie van het voorkomen. Met de donormiddelen en overheidsbijdrage voor de landelijke tuberculosebestrijding zullen in 2013 trainingen verzorgd worden ter verbetering van de vroege diagnose en behandeling van deze ziekte. Landelijk zullen er wederom bewustwordingscampagnes georganiseerd worden om de gehele bevolking alert te maken zich tijdig te laten testen bij klachten. Specifieke aandacht wordt gegeven aan patiënten met hiv/aids, aangezien zij een verhoogd risico hebben voor het oplopen van tuberculose, evenals de gevangenispopulatie (ongeveer 1000) en de Inheemsen in het verre binnenland (populatie plusminus 1200). De adequate behandeling van geïdentificeerde tuberculosepatiënten zal verder gecontinueerd en verbeterd moeten worden. Het is nog onduidelijk hoe het ministerie al deze plannen zal realiseren nu er geen middelen uit de Global Fund beschikbaar zijn.

error: Kopiëren mag niet!