Archief prof. drs. Edwin van der Kuyp aangeboden aan Nationaal Archief

Gistermiddag ontving het Nationaal Archief Suriname (NAS) uit handen van de erfgenamen het archief van Professor drs. Edwin van der Kuyp. Dit archief is van grote cultuur-historische waarde. Indien in leven zou Professor drs. Edwin van der Kuyp gisteren zijn 99ste geboortedag herdenken. Van der Kuyp heeft zich enorm ingezet voor land en volk en heeft een verdienstenlijst om u tegen te zeggen. Hij was van 1951 tot en met 1973 directeur van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg. Hij was ook geneeskundig inspecteur (directeur van Volksgezondheid), directeur BOG en assistent geneesheer bij het departement van Volksgezondheid.  Ook was hij voorlopig decaan van de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Universiteit van Suriname, buitengewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Leiden, lector aan de Universiteit van Suriname en lid/voorzitter van 27 verenigingen, waaronder de Vereniging van Wetenschappelijke Werkers in Suriname, het Surinaamse Rode Kruis, Lepra Commissie, Commissie Bouw Centraal Ziekenhuis, Subcommissie Natuurwetenschappelijke consequenties Brokopondoraad en de Esther Stichting (nazorg lepra en tuberculoselijders). Van de hand van de professor zijn er 200 publicaties verschenen. Zijn laatste werk ‘De geschiedenis van Lepra’ heeft hij niet kunnen afronden.
Dochter Madelon van der Kuyp zegt dat haar vader gedurende zijn leven wel de nodige ‘grani’(waardering) heeft gehad. Hij kreeg vier eredoctoraten; een van Nederland, twee van de Verenigde Staten van Amerika en in 1994 in Suriname, ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Faculteit der Medische Wetenschappen. Door Nederland is Van der Kuyp benoemd tot officier in de Ere Orde van Oranje Nassau en in Suriname werd hij onderscheiden als officier in de Ere Orde van de Gele Ster. Van de Paho/WHO ontving hij in 2001 de Health Hero Award en van de Kankerstichting ontving hij een oorkonde als waardering. Zijn biografie staat vermeld in verscheidene boeken zoals Who is Who in the World, Men of Achievement, International Order of Merit, Men of Distinction e.a. Vermeldenswaard is verder dat Van der Kuyp op 74-jarige leeftijd de studie aan de California University for Advanced Studies volbracht en hiermee de titel van Master of Science in Management Specializing in Nutrition verkreeg. Indien in leven zou Professor drs. Edwin van der Kuyp gisteren bij de archiefoverhandiging gezegd hebben ‘het is volbracht’, zegt dochter Madelon.
De overgedragen stukken zullen geïnventariseerd worden, waarna het archief in het eerste kwartaal van 2013 ter beschikking zal worden gesteld aan het publiek’, zegt onderhoofd Ramon Cumberbatch van het Nationaal Archief Suriname. Het Nationaal Archief Suriname (NAS) is de bewaarplaats van overheids, en parastatale archieven. Daarnaast wordt ruimte gereserveerd voor de bewaring van archieven van particuliere personen en/of organisaties die een belangrijke rol hebben gespeeld (of spelen) in de geschiedenis van ons land.
Widjai Ganesh

error: Kopiëren mag niet!