RO-personeel krijgt training in aanbestedingen

Aanbesteden is het aan een (externe) onderneming uitbesteden van een opdracht door een overheidsinstantie, na vergelijking van de ontvangen inschrijvingen of offertes van de deelnemende ondernemers. Kort gezegd, aanbesteden is het zoeken naar onder andere aannemers en leveranciers voor het leveren van diensten aan de overheid. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft mr. H. L. Blinker van Sunecon Procurement & Contracting Unit aangetrokken voor het verzorgen van de training in aanbestedingen. De training is bestemd voor het personeel dat direct of indirect betrokken is bij de aanbestedingen en ging op 18 oktober van start.
Goede kennis van de aanbestedingsprocedure, juridische en technische deskundigheid zijn noodzakelijke uitgangspunten voor de rechtmatige en doelmatige besteding van de middelen. In de praktijk is het echter zo dat het personeel niet altijd over de nodige kennis, inzicht en ervaring beschikt. Het is daarom van eminent belang dat de medewerkers regelmatig opgeleid of bijgeschoold worden, teneinde de uitvoeringscapaciteit binnen het ministerie te vergroten. Dit is dan ook de voornaamste reden waarom het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft besloten deze training voor de medewerkers te doen verzorgen. Het doel van deze training is dan ook functionarissen op het ministerie, die betrokkenheid hebben met de technische werken en diensten, in een aantal sessies te trainen en te begeleiden in de regels en procedures voor het aanbesteden van werken en diensten. Het trainen van de medewerkers van het ministerie van Regionale Ontwikkeling in het houden van aanbestedingen zal de vakbekwaam – en deskundigheid vergroten op dit gebied. Alle technische, juridische en financiële kennis om een aanbesteding uit te voeren zal de participanten ook bijgebracht worden.
Het hebben van betere deskundigheid met betrekking tot aanbestedingen zal het ministerie grote voordelen opleveren. Het aanbestedingstraject zal beter, objectiever, transparanter en sneller worden uitgevoerd. Aan het eind van dit trainingstraject zal het ministerie in eerste instantie beschikken over 15 getrainde medewerkers in het uitvoeren van aanbestedingen. De bedoeling is dat ook de medewerkers van de districtscommissariaten getraind zullen worden. Gestreefd wordt tegen eind 2012, 30 medewerkers te hebben getraind. De uitvoeringscapaciteit met betrekking tot aanbestedingen van het ministerie zal met deze ontwikkeling dan ook toenemen. Deze training duurt van 18 oktober tot en met 13 november. Minister van Regionale Ontwikkeling, mr. S. Betterson, die ook aanwezig was bij de opening, heeft het belang van deze training benadrukt.

error: Kopiëren mag niet!