Eigenaar Milasco in hoger beroep tegen vordering

De directeur/eigenaar van Milasco, Micheal Rambharos, heeft hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van rechter Anand Charan aangaande het afbreken van een schutting. ‘De families Mangroe en Toelsie hebben, in tegenstelling tot de overige buren, 4.35 m en 5.35 m buiten de juridische grens gebouwd.’ Dit zegt Sieglien Sewdien, de advocaat van Rambharos. Naar aanleiding van de klachten van klanten van Milasco zet de jurist de volgende zaken op een rij.
De behandeling van de zaak in bodemprocedure, die volgens de rechter door Mangroe en Toelsie binnen twee maanden na de uitspraak moest zijn ingesteld, stond de vorige week dinsdag op de rol. Omdat haar cliënt niet is opgeroepen, is de zaak van de rol afgevoerd. “Ik heb geen beeld wanneer de behandeling van de bodemprocedure zal plaatsvinden.” Ook het hoger beroep is nog niet in behandeling genomen. De griffie is thans bezig de zaak voor te bereiden, waarna de stukken naar het Hof van Justitie zullen worden opgestuurd. Dan zal het hof een datum voor de behandeling bepalen.
De advocaat bevestigt dat haar cliënt inderdaad enorm veel last ondervindt van het feit dat de families Mangroe en Toelsie buiten de grens hun schutting hebben gebouwd. Sewdien geeft aan dat op dit moment er indirect geen probleem met de Toelsie’s is, maar wel met de familie Mangroe die pal naast de zaak woonachtig is. De raadsvrouwe vindt het jammer dat haar cliënt, die alles via de legale weg verkregen heeft met alle beschikkingen en bouwvergunningen, aan inkomstenderving lijdt. De tegenpartijen hebben op illegale wijze een stuk terrein van de overheid geoccupeerd, waarop de Mangroe’s naast een zaakje ook nog hun schutting hebben neergezet. Uit documentatie blijkt dat de Staat de tegenpartijen meerdere malen aangezegd heeft de muur af te breken en terug te gaan naar hun grens, maar het slechts bij sommaties heeft gelaten. De Mangroe’s en Toelsie’s zijn van mening dat de overheid een stukje berm heeft uitgegeven aan Rambharos, waardoor zij hun woningen niet meer kunnen bereiken. Als zij teruggaan naar hun grens, dan komt dat stukje geoccupeerde grond van de overheid vrij, waardoor ze vrij en ongehinderd hun percelen kunnen bereiken en staat hun grens op één lijn met die van de overige buren.
Rambharos, Mangroe en Toelsie hebben eerder, bijgestaan door hun advocaten en naderhand met de rechter mr. S. Chu, afspraken gemaakt omtrent de wijze van parkeren en het gebruik van het parkeerterrein van Rambharos, totdat er definitief een oordeel zou  zijn door de rechter of het Hof. De afspraken waren dat Rambharos het niet betegelde deel van het parkeerterrein opvult en egaliseert en dat de Mangroe’s 5 m gemeten vanuit de dakgoot van het gebouw van Milasco hun voertuigen parkeren, waardoor de klanten de werkliften van Milasco vrij kunnen op- en afrijden en wel van 07:15 tot 17:00u. Hiermee gingen de Mangroe’s  en Toelsie’s akkoord. Het wachten is nu op de behandeling van de bodemprocedure van de families Mangroe en Toelsie en de kort gedingzaken in hoger beroep. Het instellen van een kort geding in verband met het hinderlijk parkeren door de Mangroe’s is ook een mogelijkheid.

error: Kopiëren mag niet!