Nieuwe curriculum inspecteursopleiding af

Lilian Callender van Callender Consultancy en Training overhandigde woensdag  aan de waarnemend korpschef Humphrey Tjin Liep Shie het einddocument curriculum vernieuwde Inspecteurs Opleiding (IPO). Deze opleiding zal nog in het jaar 2012 van start gaan. De opdracht daartoe werd gegeven door het Korps Politie Suriname (KPS). Het eindproduct is tot stand gekomen door intensieve samenwerking met de korpsleiding, managers en een aantal specialisten uit het KPS. Ook specialisten buiten het korps hebben een bijdrage geleverd.
Deze vernieuwde Inspecteurs Opleiding (politiekunde) is op bachelor (HBO) niveau. De toelatingseis is minimaal een bachelordiploma van een relevante opleiding van een beperkt aantal instituten, waardoor de deelnemers bij de start over een HBO-denk en -werkniveau beschikken. De selectieprocedure is nagenoeg reeds in een afrondende fase.

error: Kopiëren mag niet!