Lionsclub Kwatta rouwt om MJF Hendrik Bhairo

LC Kwatta heeft op woensdag 17 oktober een rouwvergadering belegd in verband het heengaan op 16 september van hun gewaardeerde fellow Hendrik Bhairo.
Fellow Bhairo heeft ruim 35 jaren zijn krachten gegeven aan het lionswerk; startend in Nickerie bij LC Nw Nickerie in de jaren zeventig heeft hij vanaf 1985 zijn lionskrachten gegeven aan LC Kwatta alwaar hij recentelijk voor zijn daden tot Melvin Jones Fellow werd verheven.
MJF Bhairo was een persoon die met de nodige humor elk probleem wist op te lossen al dan niet te bemiddelen in geschillen. Was zowel vaderfiguur, vriend als fellow voor LC Kwatta.
Zijn persoonlijkheid dwong ook af dat hij de eeuwige tailtwister in de club werd (iemand die toeziet op het richtige verloop van de meetings, correctief optreedt en de nodige humor inbrengt en zelfs boetes oplegt aan Lions die zich niet houden aan de voorgeschreven protocollaire regels). Zowel in club Nw Nickerie als in club Kwatta heeft fellow Bhairo haast alle boardfuncties bekleed en is in 2002 president geweest van club Kwatta.
In  de vele grote projecten van club Kwatta was fellow Bhairo een sterke voortrekker voor met name het weeskinderendagproject (eerste week van december),  de Landbouwtentoonstelling, het Phagwaproject en gaf hij mede leiding aan alle bouwprojecten van club Kwatta. LC Kwatta heeft in het heengaan van MJF Bhairo een zeer toegewijde fellow verloren.

error: Kopiëren mag niet!