Leger des Heils Suriname krijgt nieuwe leiding

Het Leger des Heils Suriname neemt afscheid van haar leiding. Regionaal commandanten majoor Jean-Miller Cantave en diens echtgenoot kapitein Joan Cantave beëindigen per 2 november aanstaande hun betrekking bij het Leger des Heils Suriname. De Cantave’s worden senior education officers in het opleidingsinstituut van Leger des Heils Jamaica te Kingston, Jamaica. Jean-Miller, afkomstig uit Haïti en Joan, Jamaicaanse, verlaten na een periode van ruim drie en een half jaar hun post. In de afgelopen jaren hebben ze het management van kinderhuis Ramoth, bejaardenhuis Emma, sociaal opvanghuis Sociaal Centrum, de kerken aan de Henck Arronstraat, te Pontbuiten en Nieuw-Nickerie aangestuurd. Daarnaast hebben de Cantave’s verschillende commissies en raden geleid. In de periode van de Cantave’s is vooral de renovatie en ook nieuwbouw van de verschillende gebouwen van het Leger des Heils ter hand genomen, dat zich in veel gevallen in een afrondende fase bevindt. Ook hebben zij tijdens hun periode gepoogd het afnemend aantal leden van de kerk, te vermeerderen en hen kennis te laten maken met het woord van God.
De Cantave’s worden vervangen door een ander echtpaar, de majoors Vilece en Joan Thomas. Vilece is net als Jean-Miller geboren Haitiaan en Joan Thomas is afkomstig uit Brits-Guyana. Zij beginnen 2 november aanstaande met hun nieuwe betrekking. Jean-Miller en Joan Cantave willen langs deze weg de complete Surinaamse gemeenschap en voornamelijk de vele sponsoren en gulle giftgevers bij de jaarlijkse kerstpottenactie van harte bedanken voor de geboden steun en het gestelde vertrouwen in het werk van het Leger des Heils Suriname.

error: Kopiëren mag niet!