Ministerie van NH op weg naar een energiebeleid in Suriname

Op donderdag 18 oktober houdt het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen een “stakeholdersbijeenkomst”. Dezebijeenkomst, die in Hotel Toraricawordt gehouden, heeftals onderwerp “White Paper (WP) terzake het  Energiebeleid van Suriname”.De WP is ontwikkeld in het kader van het door de IDB gefinancierde project “Support to the institutionalandoperationalstrenghtening of the energy sector” en beoogt een aanzet te geven tot de ordening van de energiesector in ons land. De gefaseerde verstrekking door de IDB van een lening aan de Surinaamse regering is direct gerelateerd aan de voortgang van dit ondersteuningsproject. De regering heeft de IDB inmiddels gevraagd om de eerste tranche van deze lening vóór het eind van dit jaar over te maken. De geformaliseerde WP is één van de vereisten voor de honorering van dit verzoek. Het intensief programma zal worden geleid door respectievelijk de heren D.Lachman MSc., Ir. M. Kopinsky en dr. Ir. R. Nannan. De onderwerpen die door de sprekers worden behandeld,hebben betrekking op de energieveiligheid en wet- en regelgeving in Suriname.

error: Kopiëren mag niet!