Ferdinand Welzijn: Loonsverhoging hoeft niet per se

Je hoeft niet per se lonen te verhogen. De regering zou de werkende klasse tegemoet kunnen komen door maatregelen te treffen in de sfeer van de belastingen, zegt Ferdinand Welzijn, voorzitter van de Vereniging van Surinaams Bedrijfsleven (VSB). Hij reageert hiermee op de vorige week opgestarte loononderhandelingen tussen de regering en de overheidsvakbonden. De onderwijsvakbonden BvL en Fols houden aan de onderhandelingstafel vast aan correctie van de lonen op basis van de jaarinflatie.  De regering had vorig jaar na het sluiten van de Fiso 2-overeenkomst voorgesteld de lonen in het Fiso natraject aan te passen op basis van het consumentenprijs indexcijfer.  Welzijn vindt dit een incorrect voorstel. Loonindexatie werkt nooit goed. “Het betekent simpelweg dat je met de inflatie het loon gaat corrigeren. Vanwege de werking van het vrije marktmechanisme zal dit ongetwijfeld inflatoir doorwerken”, zegt de VSB-topper.
Welzijn zegt dat bij loonindexatie men geen rekening wil houden met het feit dat de lonen ook naar beneden moeten worden bijgesteld als de inflatie daalt. “Men wil wel het loon laten stijgen bij een toenemende inflatie, maar men gaat een deel van het loon niet inleveren als de inflatie daalt. Dit loonindexatiemodel werkt nergens.” Welzijn kan zich terugvinden in het voorstel van governor Gilmore Hoefdraad van de CBvS om in tripartiet verband (bedrijfsleven, overheid en vakbeweging) afspraken te maken over lonen en arbeidsvoorwaarden. Welzijn noemt  Barbados als land in de regio waar een dergelijk model wel gewerkt heeft.    In Suriname zijn er vaker initiatieven genomen om in tripartiet verband afspraken te maken. Tot nog toe is resultaat uitgebleven. Het bedrijfsleven treft hierin geen blaam, zegt  Welzijn. De werkgevers (bedrijfsleven) hebben altijd een eenheid weten te demonstreren in het sociaal overleg. De werknemersvertegenwoordiging is soms verdeeld en heeft verschillende belangen te dienen. Daardoor is het vaak moeilijk te komen tot consensus.

error: Kopiëren mag niet!