Een minuut stilte voor Virin Bisoen op ‘Witte Stokkendag’

In het kader van Witte Stokkendag afgelopen zaterdag heeft de Nationale Stichting Blindenzorg Suriname (NSBS) een wandel- en trimloop gehouden. De start en finish waren bij het gebouw van het Nationaal Blindencentrum aan de Dr. Sophie Redmondstraat. De opkomst was goed en de weersomstandigheden gunstig. Ook visueel gehandicapten liepen mee in de stoet die over een route van ongeveer vijf kilometer ging. Vóór aanvang van de loop werd er een minuut stilte in acht genomen voor Virin Bisoen, die niet lang terug het leven heeft gelaten in het verkeer. Virin was pupil van de NSBS en werd aangereden door een personenvoertuig aan de Cassialaan in het ressort Houttuin. Als gevolg van zijn letsels kwam Virin, die met een visuele beperking door het leven ging, te overlijden in het ziekenhuis. Hetgeen met Virin is gebeurd, moet worden voorkomen. Vandaar dat de NSBS in verband met Witte Stokkendag activiteiten organiseert, zodat de gemeenschap rekening houdt met deze doelgroep. Een vertegenwoordiger van de NSBS gaf te kennen dat de stichting zich zal blijven inzetten voor de veiligheid van de mens met een visuele beperking. Er moet veel gebeuren voor deze groep en daar vraagt de stichting aandacht voor.
De Louis Brailleschool is een school voor basisonderwijs aan visueel beperkten, waarbij het onderwijs is afgestemd op de individuele behoeften van de leerling. Er wordt zowel brailleonderwijs als slecht-zienden-onderwijs gegeven. De lessen op de Louis Brailleschool zijn dezelfde als die in het reguliere lager onderwijs, om later het voortgezet onderwijs mogelijk te maken. Daarnaast worden enkele specifieke vakken gegeven die nodig zijn voor de ontwikkeling van de pupillen. Deze vakken zijn ‘Activiteiten dagelijks leven’, ‘Oriëntatie en mobiliteit’ (o.a. stoklopen) en ‘Zelfredzaamheid’. De ‘Ambulante Onderwijskundige Begeleiding’ (AOB) is er voor cliënten met een visuele beperking die op het reguliere onderwijs zitten. Deze dienst zorgt voor extra begeleiding en ondersteuning van student en leerkracht, waardoor de schoolloopbaan meer kans van slagen heeft. De onderwijsbegeleiders zorgen er bijvoorbeeld voor dat schoolboeken omgezet worden in het brailleschrift.
Eenmaal per week komen volwassen blinden en slechtzienden bijeen. Deze bijeenkomsten hebben een recreatief karakter en dragen bij aan de sociale contacten. Onder leiding van een vrijwilligerscomité wordt er tijdens een gezellig samenzijn, onder andere middels handenarbeid, een zinvolle vrijetijdsbesteding geboden aan deze doelgroep.
De bibliotheek van NSBS beschikt over grootletter-, braille- en luisterboeken. De bibliotheek is op bepaalde tijden toegankelijk voor allen die gebruik maken van diensten van NSBS.
 
N. Ramjiawan

error: Kopiëren mag niet!