Twee jaar geëist tegen vermoedelijke inbreker

De openbare aanklager Shanta Mahadew heeft 2 jaar celstraf geëist tegen de verdachte Kevin B. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan inbraak op 2 maart 2012. Naast de inbraak is ook vernieling ten laste gelegd. De inbrekers hebben twee waakhonden van de benadeelde vergiftigd en daarna zijn ze overgegaan tot hun snode daad. De officier van justitie (ovj) achtte de inbraak en de vernieling wettig en overtuigend bewezen. Dit, mede op grond van het beeldmateriaal. Op die bewuste dag zijn twee mannen de woning binnengedrongen. De verdachte heeft het feit eerst volmondig bekend en is later teruggekomen op zijn eerder afgelegde verklaring. De ovj achtte beide feiten wettig en overtuigend bewezen. Zij eiste daarom een straf van 2 jaar met aftrek.
Advocaat Raoul Lobo pleitte voor integrale vrijspraak. De strafpleiter is van mening dat indien medeplichtigheid van de verdachte niet is bewezen, hem de inbraak niet kan worden aangerekend. Hij zou slechts het voertuig hebben bestuurd. Ook betoogde de raadsman dat niet bekend is wie met Shorty wordt bedoeld. Zijn cliënt is niet bekend met die naam. De advocaat verzocht de rechter om een deel van de dagvaarding nietig te verklaren en de verdachte van de gehele tenlastelegging vrij te spreken. Kevin zit al bijkans 7 maanden in voorarrest.  Kantonrechter Albert Ramnewash zal de volgende week uitspraak doen in deze zaak. Kevin blijft aangehouden.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!