NVB komt met nachtbussen

Het Nationaal Vervoersbedrijf (NVB) komt binnenkort met nachtbussen. Er is gemeend om te starten met het project van nachtbussen, gezien het feit dat de Particuliere Lijnbussen Organisatie (PLO) haar diensten verleend tussen 05.00 uur – 22.00 uur. Het NVB tracht haar diensten tussen 22.00 uur – 04.00 uur aan te bieden. Dit in het kader van optimalisering van de dienstverlening aan de samenleving. Er zal aangevangen worden met de volgende trajecten Geyersvlijt en omgeving, 4e rijweg en omgeving, Lelydorp en omgeving, Paranam en omgeving en Tamanredjo en omgeving.
Door de ontsluiting van woongebieden en nieuwe woonprojecten in de verschillende wijken, is de vraag naar openbaar vervoer groot. Om de samenleving tegemoet te komen is er gemeend om de diensten/trajecten landelijk waarnodig uit te breiden. Het doel van de uitbreiding is dus optimalisering van de diensten tegen betaalbare prijzen in het gehele land.
Voor een goede dienstverlening aan de passagiers zal een passagiersterminal met sanitaire gelegenheden worden opgezet aan de Heiligenweg. Tevens zullen de faciliteiten op de overige stations, passagiersvriendelijk worden gemaakt. Het hoofdkantoor staat gevestigd op het Havencomplex en in verband met de vernieuwingen op de haven moet het kantoor worden verplaatst naar een andere locatie. Een bedrag ad. SRD. 1.340.000 is begroot voor het opzetten/kopen van een nieuw pand.
Om de service naar de passagiers toe te verbeteren, ligt het in de bedoeling om te komen met een online dienstregeling. Online dienstregeling is heden ten dage onmisbaar in de samenleving. Met de implementatie van deze dienst, wordt er gewerkt naar efficiency en klantvriendelijkheid binnen NVB, waarbij zowel de passagiers als NVB voordelen zullen putten.

error: Kopiëren mag niet!