Ressortraad Houttuin onderneemt educatieve dagtochten

Als een van de belangrijke doelstellingen heeft de ressortraad Houttuin voor ogen, het ondernemen van educatieve dagtochten. Op deze wijze blijft de ressortraad goed geïnformeerd en hebben zij eveneens een bredere kijk op zaken om burgers goed voor te lichten, stelt de voorzitter van de ressortraad van Houttuin, Ramdew Gajadien, tegenover Dagblad Suriname. Zo heeft de ressortraad recent nog een bezoek gebracht aan rijstbedrijf Manglie in Nickerie. Men heeft mogen aanschouwen dat dit bedrijf aangegeven kan worden als het grootste bedrijf binnen het Caraibisch gebied. Het voltallige bestuur en ressortsraadsleden kregen uitleg over de aanvoer van padie tot de verwerking van rijst en slijpmeel. Wat Gajadien het meest opviel, was de hygiëne in het rijstbedrijf. ‘Je zag nergens een korrel zand. Alles was glanzend schoon.’ Hij stelt dat deze bedrijven, die een trots betekenen voor de natie, ten allen tijde de nodige ondersteuning moeten krijgen van de Staat. In Nickerie is eveneens een bezoek afgelegd aan de burgervader, het ressortraad van Nieuw Nickerie en de oeververbinding de Canawaima aan de Corantijnrivier.
De afgelopen periode zijn er door de ressortraad van Houttuin ook bezoeken gebracht aan Suralco in het district Para, waar het proces van bauxietverwerking tot aluinaarde van dichtbij is aanschouwd, en aan de krachtcentrale in het district Brokopondo. Ook is Iamgold bezocht, waar het proces tot ontginning van goud van dichtbij is meegemaakt. De ressortraad heeft ook een educatief bezoek gebracht aan de raffinaderij van Staatsolie te Taut Lui Fout en het complex Sara Maria in het district Saramacca. Gajadien legt er de nadruk op Staatsolie bijzonder erkentelijk te zijn voor het gratis vervoer dat zij altijd ter beschikking hebben gesteld naar de verschillende districten.
Gajadien geeft te kennen dat de ressortraad haar taken en bevoegdheden uitoefent ingevolge de Wet op Regionale Organen, waarin de inrichting en de bevoegdheden zijn geregeld. Naast de normale werkzaamheden worden er zoveel als mogelijk veldbezoeken afgelegd  om de problemen waarmee de burgerij te kampen heeft, aan te horen. Ook worden er wijkvergaderingen belegd waar bewoners in de gelegenheid gesteld worden hun noden en grieven kenbaar te maken. Hierbij worden de daarvoor dienende instanties ingeschakeld, die kan zorgdragen voor het lenigen van de noden van de bevolking. Een van de meest aangehoorde klacht was, het dichtslibben van de lozingen. Door inspanning van de burgervader van Wanica zijn deze trenzen thans opgehaald en uitgediept. ‘En tot volle tevredenheid van de gemeenschap’, voegt de rr-voorzitter aan toe. Hij spoort de burgerij aan de vergaderingen altijd bij te wonen, zodat zij de problemen in hun omgeving kunnen aankaarten. Ook doet hij een oproep aan de burgers om de hoorzittingen die jaarlijks worden gehouden, niet te missen. Volgens Gajadien is het van belang deze bij te wonen. Aan de hand van de aangedragen pijnpunten wordt namelijk het ressortplan opgesteld.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!