Regering subsidieert EBS voor SRD 100 miljoen

Het staatsbedrijf Energiebedrijven Suriname (EBS) werd door de vorige regering gemiddeld voor SRD 7 miljoen op jaarbasis gesubsidieerd, zegt gewezen minister Gregory Rusland van Natuurlijke Hulpbronnen aan Dagblad Suriname. De huidige regering zou van plan zijn om EBS met een bedrag van SRD 100 miljoen te subsidiëren voor de betaling van openstaande brandstofrekeningen. Een deel van het bedrag wordt via de begroting van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen voldaan, terwijl een ander deel van het bedrag door dividend van Staatsolie zal worden gesubsidieerd.
Rusland is voorzichtig met uitlatingen daar hij nog geen kijk heeft op wat precies inbegrepen is in het bedrag van SRD 100 miljoen. Zo is het van belang om te weten of de uitbetaling van energietarieven aan de Suralco ook inbegrepen is. EBS moet volgens hem wel in staat gesteld worden om zo optimaal mogelijk te functioneren en investeringen te plegen ondanks verhoogde benzinetarieven. ‘Maar de ondersteuning die vanuit de zijde van de Staat geboden wordt, moet te allen tijde realistisch zijn.’
‘In de afgelopen regeerperiode was subsidie aan de EBS vereist vanwege de verhoogde benzineprijs. Om de burgerij niet te belasten met een hoger stroomtarief werd gesubsidieerd.’ Voor Rusland is het een vraag op grond waarvan de huidige beleidsmakers besloten hebben met SRD 100 miljoen in te komen. ‘Toen werd het systeem gehanteerd dat Staatsolie, die de EBS van olie voorzag, het bedrijf ook gedeeltelijk subsidieerde.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!