‘Ondeugdelijke dijk kapotgeslagen door zeewater’

Er wordt in alle stilte gewerkt aan de kustverdediging in het gebied Weg naar Zee. Reeds langer dan 5 maanden zijn arbeiders bezig met het storten van betonplaten, die worden gelegd tegen een opgeworpen kleidam. Deze dijk moest een duurzaam karakter hebben en het gebied beschermen tegen de oprukkende zee. Gelukkig dat oplettende burgers aan de bel hebben getrokken en hun beklag hebben gedaan bij het districtsraadslid Samie Ramjiawan. Het lid heeft 3 weken geleden zich georiënteerd in het gebied. Hij is getuige geweest van de werkzaamheden en zou ter bestemder plekke zijn beklag doen. Echter is het nooit zover gekomen, door slechte communicatielijnen met het ministerie van Openbare Werken. “Ik heb continu gepoogd contact te krijgen met iemand van het ministerie van OW, maar het was tevergeefs. Ik ben begonnen met de afdeling Voorlichting, daarna de afdeling Ontwatering, vervolgens Waterkering en tenslotte de waarnemend directeur van OW. Ik heb namen door gekregen van Janki, Lachman en Fung A Foe.  Niemand was bereikbaar om het beklag aan te horen of info te verschaffen. Uiteindelijk werd er niet meer gebeld, want het kwaad is reeds  geschied.’
‘Het is heel jammer dat de bewoners van Weg naar Zee geen informatie konden krijgen over bestekvoorwaarden en in hoeverre er een openbare inschrijving heeft plaatsgevonden. Op de districtsraadsvergadering van 20 september bleek de districtscommissaris van het bestuursressort Zuidwest geen kennis te dragen van kustverdedigingswerkzaamheden te Weg naar Zee.’ Op de ressortraadsvergadering van Weg naar Zee de dato 26 september heeft het dr-lid ook bij de rr-leden geïnformeerd. ‘Niemand bleek op de hoogte te zijn van de werkzaamheden in het kader van de kustverdediging.’
‘Niemand was bereikbaar en ondertussen is de kleidam weggewassen en de betonplaten zijn als wafelreepjes kapot geslagen door het onstuimige zeewater.’ De mensen uit de omgeving zijn teleurgesteld. Vijf maanden zijn voorbij gegaan. ‘Waarom wordt er niet gewerkt op plaatsen waar de nood het ergst is bijvoorbeeld aan de Brantimakaweg. Wat men erg vindt is dat onze belastinggelden in zee worden gegooid. In het verleden is er genoeg getrokken aan beleidsmakers en problemen willen wij zo veel als mogelijk voorkomen.’ Het dr-lid vindt het jammer dat  parlementariërs en een vertegenwoordiger van OW geen kennis dragen van de werkzaamheden. ‘Er is duidelijk sprake van wanprestatie.’
‘De president wil actie en prestatie zien, maar wordt geconfronteerd met een wanpresterende aannemer. De minister van OW en de aannemer zijn de hoofdschuldigen. Moeten zij niet bedankt worden voor hun diensten? Het ministerie van OW heeft nog geen vertegenwoordiger in het districtsbestuur van Paramaribo aangewezen, waardoor het voor de dr-leden moeilijk is om zaken te traceren’, vindt Ramjiawan. ‘De schadeloosstelling van SRD 1.100 is bijlange na niet voldoende om het veldwerk elke dag te doen. Het bellen en brandstof kosten veel geld. Komen nog erbij kijken de sociale gevallen.’ De districtsraad is een inspraakorgaan en het lid zal via de voorzitter vragen wat er verder zal gebeuren met de in aanbouw zijnde dijk. ‘De ‘geheime dijk in aanbouw’ is weggeslagen als gevolg van onprofessioneel werken.’
‘De arbeiders beweren in dienst te zijn van ene  “Grantji” . Hij heeft weer een onderaannemer D. aan de haak geslagen.  Grantjie schijnt machtig te zijn want hij heeft zitting in zoveel commissies. Het is jammer te constateren dat de regering op deze wijze omgaat met de belastinggelden van het volk.’ Er zijn dijken gebouwd in Nickerie en Coronie. ‘Waarom gaat de regering niet in zee met bedrijven die expertise in huis hebben in plaats van een loyalist, die vijf maanden bezig is en niets eens honderd meter deugdelijke dijk heeft gebouwd”, is de vraag die het dr-lid en bewoners bezig houdt. ‘Het volk heeft het recht om kennis te dragen van de effectieve en doelmatige besteding van belastinggelden.’

error: Kopiëren mag niet!