Leerkrachten school Stizona in beraad

De  leerkrachten van de school ‘Stichting Zonder Naam (Stizona)’ zijn in protest.  Als actiemodel hebben zij ervoor gekozen om tot 10.00 uur met de leerlingen op het erf te zitten en dan huiswaarts te keren. Aanleiding hiertoe is het steevaste besluit van het bestuur om geen schoonmaakster in dienst te nemen. De school heeft noch een schoonmaakster noch een tuinman.
Schoolleider Santa Bandhoe vertelt dat zij samen met enkele leerkrachten gedurende de afgelopen jaren de school in de vakantie schoonmaakte, waardoor de leerlingen in een schone omgeving les konden volgen. Ook nam zij het initiatief om het erf schoon te maken. Gedurende de schoolperiode zijn het de leerlingen geweest die samen met de leerkrachten de school en de toiletten schoonmaakten. Deze school is een school voor kinderen met een beperking. De flinke leerlingen worden steeds weer de dupe, omdat zij elk keer weer worden ingezet om de school schoon te houden. Vele ouders hebben hun beklag hierover gedaan, want zij vinden dat hun kind op school komt om wat te leren en niet om schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren. Ook de leerkrachten weigeren om de school en het terrein schoon te maken. Voor hun is de maat nu vol.
Het bestuur van Stizona is de mening toegedaan dat het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling moet zorgen voor een schoonmaakster. Maar dit kan niet, omdat de school toebehoort aan de stichting. Er is zelfs door het Bureau Speciaal Onderwijs uitleg gegeven en gevraagd om een brief te schrijven naar het ministerie van Onderwijs voor subsidie, maar de voorzitter van het bestuur heeft dit nog steeds niet gedaan. De leerkrachten en de pupillen hopen dat in het belang van het kind, het bestuur heel gauw met een oplossing komt.

error: Kopiëren mag niet!